THE DOCK IN DUTCH

Translation of The Dock in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.1324

Examples of using The Dock in a sentence and their translations

We will be on the dock in hamburg when the manhattan arrives.
We zijn op de kade in hamburg als de manhattan arriveert.
That's got to be the dock where the bombs are.
Dat moet de kade waar de bommen zijn.
We thought the dock was deserted.
We dachten dat het dok verlaten was.
The dock on nimmo bay.
De kade bij nimmo bay.

That man on the dock... you have seen him before.
De man in de haven, die heb je eerder gezien.
Kegs onboard, 15 on the dock and two in the water.
Vaten aan boord, 15 op het dok, en 2 in het water.
On the dock.
Op de kade.
Whether the dock is floating in its own window.
Of het dok in zijn eigen venster zweeft.
Here's the dock where the ferry arrives. Here's the village.
Hier is de haven waar de veerboot aankomt, hier ligt het dorp.
Guess whatever it was that was on the dock was also on this boat.
Ik denk wat op de steiger is geweest, was ook op deze boot.
Everyone must be on the dock for the 1900 departure.
Iedereen moet op de kade zijn voor vertrek om19.00.
We're going down to the dock later to buy some lobsters.
We gaan straks langs de haven om wat kreeften te kopen.
When was the dock filled in?
Wanneer werd het dok opgevuld?
I sat on the dock and waited for him.
Ik zat op de steiger en wachtte op hem.
The man in the dock, joe miller, killed daniel latimer.
De man in de beklaagdenbank, joe miller, doodde daniel latimer.
That's anabella on the dock.
Dat is anabella op de kade.
It's a short walk from the dock to the witness box.
De afstand van de beklaagdenbank naar de getuigenbank is maar kort.
This map we got at the dock is no good. yeah.
De map die we kregen bij de pier, is niet goed genoeg.
For though the dock was completely deserted... the cook fires were still warm.
Want hoewel de haven compleet verlaten zou zijn was waren de kookvuren nog steeds warm.
Those two men in the dock, they gave me the LSD.
Die 2 mannen in het dok, ze gaven me de LSD.
That's the dock where the dinghy was tied up.
Dat is de steiger waar de rubberboot vastgebonden was.
Picked things up down by the dock near the club.
Je haalde dingen op in de haven bij de club.
To the dock to check out some stars.
Naar de pier om sterren te kijken.
Near the dock.
Bij het dok.
Sirs, the men in the dock are illiterate men, irreligious men.
De mannen in de beklaagdenbank zijn analfabeet. het zijn heidenen.
What we found at the dock was a dreadful lack of anything that could have helped.
Wat we vonden bij de dokken was een vreselijke gebrek aan hulpmiddelen.
How long before the dock is finished?
Hoe lang voordat de steiger af is?
Step off the boat and onto the dock.
Stap van de boot op de kade.
Down on the dock.
Op de pier.
The date on the icon in the dock displays the current date all the time.
De datum op het icoon in het dock toont nu de huidige datum.

Results: 397, Time: 0.1324

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More