THE FLAME IN DUTCH

Translation of The Flame in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.058

de vlam (241) het vuur (23) de vlammen (24) het vlammetje (5) de vuurgloed (3) t vuur (3) flame (22)

Examples of using The Flame in a sentence and their translations

The flame that can light your path.
De vlam die je pad kan verlichten.
Walk into the flame.
Loop het vuur in.
The flame grows hotter.
De vlam wordt warmer.
The flame takes care of us.
De vlam zorgt voor ons.

Guardian of the flame, right?
Guardian of the flame', hé.
If the flame gets to the gas tank, the whole car goes up.
Als het vuur de brandstoftank bereikt, gaat de hele auto in vlammen op.
Lord of the flame, your tail's on fire.
Heer van het vuur, je staart staat in de fik.
Follow the flame.
Volg de vlam.
The flame took the plants down to the root.
De vlammen hebben de planten tot de wortel afgebrand.
Esther's notes compare the flame tree to Sylvie's other works.
Esther's aantekeningen vergelijken the flame tree met andere werken van sylvie.
Keep it on the flame, this is just a minute steak.
Hou hem op 't vuur, het duurt maar eventjes.
Or the flame will blow forward to the leaking fuel.
Anders zullen de vlammen vooruit blazen op de lekkende brandstof.
Like the flame that burns the candle.
Like the flame** that burns the candle.
The flame won't shut off.
Het vuur gaat niet uit.
The flame was destroyed.
De vlam is vernietigd.
Walk through the flame into your manhood.
Loop door het vuur naar je mannelijkheid.
Yes. the flame chose me as its protector.
Ja, de vlam koos mij als z'n beschermer.
Even after all this time, the flame still burns.
Zelfs na al die tijd,- the flame still burns.
The flame surround us so quickly, and we couldn't... We coulnd't.
De vlammen kwamen snel naar ons toe, we konden niks.
Put the flame out in your thoughts.
Maak 't vuur in gedachten uit.
Walk through the flame into manhood.
Loop door 't vuur naar je mannelijkheid.
What are the flame of a candle out after they are burned?
Hoe zien de vlammen van een kaars eruit nadat ze zijn uitgebrand?
It was on the flame tree.
Het ging over the flame tree.
The flame could kill you.
De vlam zou je kunnen doden.
Who can put out the flame once it starts to blaze.
Wie kan het vuur blussen als het eenmaal begint op te laaien.
The flame jumped some fabric and burned through the place.
De vlammen sloegen over op wat textiel en brandde de ruimte uit.
Like"dried bits of fish" flying into the flame.
Als" gedroogde stukjes vis" die in het vuur vliegen.
Anduril, the flame of the west, forged from the shards of narsil.
Andûril, de vlam van het westen, gesmeed uit de restanten van narsil.
But it's by lizzie baptiste, published two years before the flame tree.
Maar het is van lizzie baptiste, gepubliceerd twee jaar voor the flame tree.
The flame suddenly leapt higher.
De vlammen werden ineens zomaar hoger.

Results: 398, Time: 0.058

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More