THE INTENSITY IN DUTCH

Translation of The Intensity in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0621

Examples of using The Intensity in a sentence and their translations

Change the intensity of the red channel.
De intensiteit van het rode kanaal veranderen.
What is meant by lessening the intensity of the conflict in Chechnya?
En wat betekent een vermindering van de hevigheid van het conflict in tsjetsjenië?
Change the intensity of the green channel.
De intensiteit van het groene kanaal veranderen.
Change the intensity of the blue channel.
De intensiteit van het blauwe kanaal veranderen.

It works by reducing the intensity of the allergic reaction.
Het werkt door de intensiteit van de allergische reactie te verminderen.
The intensity keeps ma di tau focused- perhaps too focused.
De intensiteit houdt ma di tau allert- wellicht te allert.
Change the intensity.
Wijzig de intensiteit.
The intensity of the color, the way that it shimmers.
De intensiteit van de kleuren, de manier waarop het glanst.
The intensity of the content is appropriate to the age-rating of the game.
De intensiteit van de inhoud is aangepast aan de leeftijdsclassificatie van het spelletje.
Pancytopenia is normally reversible and the intensity of bone marrow aplasia is dose-dependent.
Pancytopenie is doorgaans omkeerbaar en de intensiteit van beenmergaplasie is dosisafhankelijk.
Change the intensity of the red channel.
Verander de intensiteit van het rode kanaal.
Change the intensity of the green channel.
Verander de intensiteit van het groene kanaal.
Change the intensity of the blue channel.
Verander de intensiteit van het blauwe kanaal.
Following repeated administration at short intervals, the intensity of these reactions may be increased.
Na herhaaldelijke toediening met korte intervallen, kan de intensiteit van deze reacties toenemen.
We have 2 important indications, and can increase the intensity.
Wij hebben 2 belangrijke aanwijzingen, en kunnen de intensiteit opdrijven.
Senator finch has increased the intensity.
Senator finch verhoogde de intensiteit.
Increase the intensity.
Verhoging van de intensiteit.
So really try to work with just the intensity.
Dus probeer echt te werken met alleen de intensiteit.
The intensity of the eye colour is variable between frogs.
De kleurintensiteit van de ogen is variabel tussen verschillende exemplaren.
Increase the intensity.
Intensiteit opvoeren.
The intensity and frequency composition of the signal;
De sterkte en frequentiesamenstelling van het signaal.
It is not just the intensity that determines whether noise is hazardous.
Niet alleen de geluidssterkte bepaalt of lawaai schadelijk is.
The intensity should then be defined as the magnitude of the poynting vector.
In dit geval wordt intensiteit gedefinieerd als de magnitude van de poynting-vector.
Not uncommon, considering the intensity of his SEAL training.
Niet ongewoon, gezien de zwaarte van zijn seal-opleiding.
The intensity and duration of the individual phases will differ from country to country.
Intensiteit en duur van de afzonderlijke fasen verschillen van land tot land.
The intensity of cross-border competition is much more difficult to assess in the services sector.
De mate van grensoverschrijdende concurrentie voor diensten is veel moeilijker te meten.
And depending on the intensity of the sensor, they can determine the epicenter.
En afhankelijk van de intensiteit van de sensor kunnen ze het epicentrum bepalen.
Unfortunately, they underestimated the intensity of the thought.
Ze onderschatten de kracht van de gedachte.
The intensity and incidence of most adverse reactions is dose-dependent.
De heftigheid en incidentie van de meeste bijwerkingen zijn dosisafhankelijk.
Moreover, the intensity of the discussions on shortening the work week has decreased.
De laatste tijd nemen de discussies over de arbeidsduurverkorting bovendien in hevigheid af.

Results: 396, Time: 0.0621

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The intensity" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More