THE ITEM IN DUTCH

Translation of The Item in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.093

het item (124) de post (58) het punt (50) het voorwerp (14) het agendapunt (10) het artikel (9) het object (4)

Examples of using The Item in a sentence and their translations

The item could not be renamed.
Het item kon niet hernoemd worden.
With the exception of the item« MMF shares/ units».
Met uitzondering van de post„ aandelen/ participaties in geldmarktfondsen».
The item in the calendar is not valid.
Het item in de agenda is niet geldig.
The item« money market paper» does not exist as from january 2003;
De post„ geldmarktpapier» bestaat niet meer vanaf januari 2003;

Coulson, hartley has the item, but it's attacking her.
Hartley heeft het voorwerp, maar het valt haar aan.
The item %1 did not match the required type %2.
Het item%1 komt niet overeen met het vereiste type%2.
See the item"Meeting of the bureau in camera" appendix II.
Zie het agendapunt" vergadering van het bureau achter gesloten deuren" bijlageII.
The item you hold.
Het item dat u hebt.
The item will not be separately reported.
De post wordt afzonderlijk gerapporteerd.
Have you brought the item?
Hebt u het voorwerp meegenomen?
Do you have the item?
Heeft u het voorwerp?
The item please.
Het artikel, alsjeblieft.
The item'doubtful debts' represents only 0.75% of turnover.
De post„ dubieuze debiteuren" vertegenwoordigt slechts 0,75% van de omzet.
Removes the item at the specified index.
Verwijdert het item op de opgegeven index.
We are dealing at this moment with the item approval of the minutes.
Wc zijn op het moment bezig met het agendapunt goedkeuring van de notulen.
You allow me and my men to retrieve the item we will leave.
Laat mijn mannen het voorwerp weghalen en we vertrekken.
Required only for the item« loans».
Alleen vereist voor de post„ leningen».
Returns the text of the item at the specified index.
Retourneert de tekst van het item op de opgegeven index.
And then positions it in front of the item that he really wishes to sell.
Hij plaatst het voor het artikel dat hij echt wil verkopen.
Not at all, the item has been scrapped.
Niets hoor, de post is geschrapt.
Jack already stole the item.
Jack heeft het item al gestolen.
You were supposed to deliver the item two days ago.
Je zou het object twee dagen geleden afleveren.
So tonight, the item would want the most serious offer.
Dus zal het voorwerp vanavond gaan naar het meest ernstige aanbod.
The item that you ordered.
Het artikel dat je besteld hebt.
And each of these rewards is carefully calibrated to the item.
En elk van deze beloningen is zorgvuldig geijkt met het voorwerp.
Attendee status can not be updated because the item no longer exists.
Bezoekerstatus kan niet ververst worden omdat het object niet meer bestaat.
I will give you the item and i will give you the gun.
Ik geef je het item... en ik geef je het pistool.
The text specifies only the chosen one can obtain the item in question.
De tekst geeft aan dat alleen de uitverkorene het voorwerp in kwestie kan verkrijgen.
The item which is currently active.
Het item dat momenteel actief is.

Results: 396, Time: 0.093

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More