THE METABOLISM IN DUTCH

Translation of The Metabolism in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.0484

Examples of using The Metabolism in a sentence and their translations

The metabolism in horses was not investigated.
Het metabolisme bij paarden is niet onderzocht.
The metabolism of obinutuzumab has not been directly studied.
De stofwisseling van obinutuzumab werd niet direct bestudeerd.
The metabolism of darifenacin in CYP2D6 poor metabolisers is principally mediated by CYP3A4.
Het metabolisme van darifenacine inCYP2D6 trage metaboliseerders wordt voornamelijk gemedieerd doorCYP3A4.
The metabolism of exogenous and endogenous estradiol is similar.
De metabolisering van exogeen en endogeen oestradiol is vergelijkbaar.

The metabolism of olanzapine may be induced by smoking.
Het metabolisme van olanzapine kan door roken geïnduceerd worden.
She has the metabolism of a 10-year-old.
Ze heeft de stofwisseling van een tienjarige.
The enzymes involved in the metabolism of gemfibrozil are not known.
De enzymen die bij de omzetting van gemfibrozil betrokken zijn, zijn niet bekend.
The metabolism in man is well known.
De stofwisseling bij de mens is welbekend.
Saxagliptin: the metabolism of saxagliptin is primarily mediated by cytochrome P450 3A4/5 CYP3A4/5.
Saxagliptine: de metabolisering van saxagliptine wordt voornamelijk gemedieerd door cytochroomP4503A4/5CYP3A4/5.
The metabolism of olanzapine may be induced by smoking.
Het metabolisme van olanzapine kan geïnduceerd worden door roken.
The enzyme CYP3A4 also contributes to the metabolism.
Het enzymCYP3A4 draagt ook bij aan de omzetting.
CYP3A4 is a major enzyme responsible for the metabolism of dasatinib.
CYP3A4 is een belangrijk enzym bij de metabolisering van dasatinib.
The metabolism of pegvisomant has not been studied.
Het metabolisme van pegvisomant is niet bestudeerd.
The metabolism of men... runs fifteen percent faster than women.
De stofwisseling van mannen... gaat vijftien procent sneller dan die van vrouwen.
The metabolism of perjeta has not been directly studied.
Het metabolisme van perjeta is niet rechtstreeks onderzocht.
It slows the metabolism, deepens the focus.
Het vertraagt de stofwisseling en helpt je concentreren.
The metabolism of regadenoson is unknown in humans.
Het metabolisme van regadenoson in mensen is onbekend.
I got the metabolism of a 12-year-old boy.
Ik heb de stofwisseling van een twaalfjarige.
The metabolism of saxagliptin is primarily mediated by cytochrome P450 3A4/5 CYP3A4/5.
Het metabolisme van saxagliptine verloopt voornamelijk via cytochroomP4503A4/5CYP3A4/5.
No. i have the metabolism of a marathon runner.
Ik heb de stofwisseling van een hardloper.
I have the metabolism of a D-1 football-playing frat boy.
Ik heb de stofwisseling van eenD-1 voetballende student.
The metabolism of technetium tc 99m tilmanocept has not been investigated experimentally.
Het metabolisme van tilmanocept-[99mtc] is niet experimenteel onderzocht.
It describes the metabolism... from hydrogen sulfide into silicon dioxide.
De stofwisseling van waterstofsulfide en siliciumdioxide.
The metabolism of teduglutide is not fully known.
Het metabolisme van teduglutide is niet volledig bekend.
You have the metabolism of a 68-year-old woman.
Je hebt de stofwisseling van een vrouw van 68.
The enzyme CYUP3A4 also contributes to the metabolism.
Het enzymCYUP3A4 draagt ook bij aan het metabolisme.
It raises the metabolism.
Het stimuleert de stofwisseling.
Heavy burden on the metabolism.
Te zwaar voor de stofwisseling.
Not gonna happen. you got the metabolism of a ferret.
Echt niet, je hebt de stofwisseling van een fret.
Increased oxygenation hastens the metabolism of the Freslin!
Een zuurstof toename versnelt het spijsverteringsproces van de freslin!

Results: 397, Time: 0.0484

See also


i have the metabolism
ik heb de stofwisseling ik heb de metabolisme ik heb een stofwisseling
the metabolism of this
het metabolisme van dit het metabolisme van deze
the metabolism of pirfenidone
de metabolisering van pirfenidon
the metabolism of voriconazole may
het metabolisme van voriconazol kan
hereditary disorder of the metabolism
een erfelijke aandoening van de stofwisseling erfelijke stofwisselingsziekte
inhibition of the metabolism of these active substances thus
remming van het metabolisme van die actieve stoffen , waardoor
for the metabolism of desloratadine has not been identified yet
voor het metabolisme van desloratadine is nog niet geïdentificeerd
the metabolism of these active substances thus increasing their plasma level
het metabolisme van die actieve stoffen , waardoor hun plasmaniveau stijgt
the overall metabolism
het totale metabolisme de totale metabolisering

Word by word translation


metabolism
- het metabolisme stofwisseling gemetaboliseerd metabolisering metabolisatie

"The metabolism" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More