THE POND IN DUTCH

Translation of The Pond in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0631

de vijver (295) meer (24) de plas (11) het meertje (5) de pond (5) de poel (4) de waterplas (3)

Examples of using The Pond in a sentence and their translations

The pond is shrinking.
De vijver wordt kleiner.
The pond is stocked and i got the worm on my line.
De vijver zit propvol en er zit een worm aan m'n lijn.
Nolan byrd can't save the pond from Bixby's clutches.
Nolan byrd kan het meer niet redden uit de klauwen van bixby.
Now my one is crossing the pond without me.
Nu steekt de mijne de plas over zonder mij.

Do you know where the pond is?
Weet je waar de vijver is?
Move it. aim for the pond and i have to catch you.
Je gaat tot aan het meer en ik moet je inhalen.
I was just goin' down to the pond.
Ik ga naar het meer.
And then hop across the pond to france.
En steken dan de plas over naar frankrijk.
Elisa by the pond.
Elisa bij de vijver.
Where? the pond on lake end road.
Het meertje bij lake end road.
Max by the pond.
Max bij de vijver.
She's from across the pond.
Ze komt van de overkant van het meer.
Everybody down to the pond.
Naar het meertje, allemaal.
Every year at the pond, huh?
Elk jaar bij de pond, huh?
Long way across the pond, huh?
Flinke reis over de plas, hé?
It's the pond!
Daar is de pond.
These have been in the pond for the past three days.
Deze zaten in het meertje de afgelopen drie dagen.
Let's go across the pond to the london school of economics.
Laten we de plas oversteken naar de london school of economics.
They're approaching the second chance to pass, at the pond.
Ze naderen de tweede kans om te naderen, bij het meer.
We ask you not to throw coins in the pond.
We verzoeken u geen munten in de vijver te gooien.
Water has got to go from the pond into here into here.
Het water moet van de poel in de zak gaan.
A panther pure black is at the pond and lurks with claws retracted.
Een zwarte panter ligt bij de waterplas en zet z'n nagels scherp.
Killer hauls the body to the pond.
De moordenaar sleept het lijk naar de vijver.
It's going into the pond!
Hij gaat 't meer in!
Then i won't see you at the pond again.
Dan zie ik je niet meer bij de plas.
There's beavers in the pond.
Maar er zitten bevers in de pond.
He was in the pond washing.
Hij waste zich in het meertje.
The candles and the cones are for down by the pond.
De kaarsen en de kegels zijn voor bij het meertje.
All you have to do is come to the restaurant next to the pond.
Alles wat jullie moeten doen is komen naar het restaurant bij de pond.
It's in the pond!
Hij is in 't meer!

Results: 408, Time: 0.0631

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More