THE SOVIETS IN DUTCH

Translation of The Soviets in Dutch

S Synonyms

Results: 405, Time: 0.1788

Examples of using The Soviets in a sentence and their translations

The soviets were preparing an invasion of denmark.
De sovjets bereidden een invasie van denemarken voor.
Why exactly do you believe the soviets were involved?
Waarom denk je precies dat de russen er zijn betrokken?
It gives the soviets a chance to pull back without a war.
Het geeft de sovjets 'n kans zich terug te trekken zonder oorlog.
So what are we gonna say to the soviets about this offer?
Wat gaan we de sovjets vertellen omtrent dit aanbod?

As far as she knows, the soviets have nothing to do with anything.
Voor zover zij weet hebben de russen er niets mee te maken.
The soviets are almost in krakow.
De soviets zijn bijna in krakow.
The soviets were beating the americans to every milestone off the planet.
De sovjets versloegen de amerikanen bij elke mijlpaal van de planeet.
The soviets want peace and so do we.
De soviets willen vrede en wij ook.
We don't serve the soviets any longer.
We dienen het sovjet-gezag niet meer.
The stated goal of the soviets is global communism.
Het doel van de russen is wereldwijd communisme.
The soviets were in town..."and nixon wanted to make a good impression.
De russen waren er en nixon wilde een goede indruk maken.
The soviets did it for us.
De sovjets deden het voor ons.
Who will heal the breach between us and the soviets now?
Wie stelt ons nu in verbinding met het sovjet-gezag?
I'm a convinced fighter against the soviets.
Ik ben een ideële strijder tegen het sovjet-gezag.
The soviets will be listening for any transmission up in the air.
De russen zullen luisteren naar elk radiosignaal in de lucht.
The soviets storm rdersdorf.
De sovjets bestormen rüdersdorf.
The soviets are everywhere.
De sovjets zitten overal.
That's a compact bomb the soviets made in the late eighties.
Dat is een kleine bom die de russen in de jaren '80 hebben gemaakt.
In katyn when the soviets sent us to the graves.
In katyn, toen de sovjets ons naar de graven stuurden.
It's not the soviets, sir.
Het zijn de russen niet, meneer.
Turns out the soviets canceled a manned mission to the moon.
Het blijkt dat de russen een bemande missie naar de maan hebben afgezegd.
The soviets murdered him in katyn in 1940.
De sovjets vermoordden hem in katyn in 1940.
Told the soviets where to find you at the bay of pigs.
Heeft de sovjets verteld waar jullie te vinden bij de varkensbaai.
The soviets have been gold medal winners in every olympics since 1960.
De russen hebben alle gouden medailles gewonnen sinds 1960 op de olympische spelen.
The soviets had some success with pure ethanol.
De sovjets haddden enig succes met pure ethanol.
I have never seen the soviets outskated this late in the game.
Ik heb de russen nog nooit voorbij geschaatst zien worden zo laat in het spel.
I think the soviets did it.
Ik denk dat de sovjets het deden.
Before he's able to pass them on to the soviets that same night.
Voordat hij ze aan de russen kan geven, diezelfde avond.
The soviets set about recreating venus on earth.
De sovjets bootsten venus na op aarde.
If the soviets ever took pakistan.
Als de russen ooit pakistan nemen.

Results: 405, Time: 0.1788

See also


to the soviets
aan de sovjets
with the soviets
met de sovjets
the soviets had
de sovjets hadden
if the soviets
als de sovjets
for the soviets
voor de sovjets
against the soviets
tegen de sovjets
as the soviets
zoals de sovjets zoals de russen zoals de soviets net als de sovjets
before the soviets
voordat de sovjets voor dat de russen voor de sovjets
but the soviets
maar de sovjets
the soviets want
de sovjets willen ze de soviets willen willen de russen
know the soviets
weten dat de sovjets
was the soviets
de sovjets waren
you think the soviets
u denkt dat de sovjets jij denkt dat de sovjets denk je de sovjets

Word by word translation


soviets
- de sovjets de russen de soviets het sovjet-gezag

"The soviets" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More