THE SURGEON IN DUTCH

Translation of The Surgeon in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0573

Examples of using The Surgeon in a sentence and their translations

The surgeon would like to speak with you.
De chirurg wil je spreken.
Here comes the surgeon to cut off your hand.
Hier is de chirurg die je hand eraf snijdt.
Call the surgeon. I'm having my baby.
Haal de dokter. lk ga bevallen.
The surgeon said that.
De chirurg zei dat.

What does the surgeon say?
Wat zegt de scheepsarts?
The surgeon said.
De dokter zei.
The surgeon's been killed, sir.
De dokter is dood.
You have to find the surgeon guilty for that.
De chirurg moet schuldig zijn daarvoor.
The surgeon said his brain was filled with tumors.
De chirurgen zeiden dat zijn hersenen zijn gevuld met tumoren.
Get him to the surgeon.
Breng hem naar de scheepsarts.
The surgeon said the procedure went really well.
De chirurg zei dat de operatie goed is verlopen.
Please don't pull the surgeon card.
Speel alsjeblieft de chirurgen kaart niet.
You will join his ship incognito, posing as the surgeon.
U reist incognito mee op zijn schip, als de scheepsarts.
What did the surgeon say?
Wat zei de dokter?
That man is not to be moved until the surgeon examines him first.
Die man mag niet vervoerd worden voor de dokter 'm bekeken heeft.
The surgeon's got to do it.
De chirurgen moeten dat doen.
The surgeon wants to perform an emergency appendectomy.
De chirurg wilt een spoed blindedarmoperatie uitvoeren.
The surgeon got it out very neatly.
De chirurg haalde hem er netjes uit.
Well, where's the surgeon?
Nou, waar is de dokter?
Five minutes later, the surgeon comes back.
Even later komt de dokter terug.
This is the surgeon of birkenau.
Dit is de chirurg van birkenau.
You better get to the surgeon.
Ga nou maar naar de dokter.
The surgeon of birkenau.
De chirurg van birkenau.
She's worked hard to be the surgeon that she is.
Ze heeft hard gewerkt om de chirurg te worden die ze is.
I will get the surgeon.
Ik haal de dokter.
You're the surgeon.
Jij bent de dokter.
When is the surgeon coming back?
Wanneer komt de chirurg terug?
I understand the surgeon, di cecco, is dead.
Ik heb begrepen dat de chirurg, di cecco, dood is.
I agree with the surgeon in winnipeg.
Ik ben het eens met de chirurg in winnipeg.
It may just be the surgeon.
Misschien is het gewoon de chirurg.

Results: 391, Time: 0.0573

Word by word translation


surgeon
- chirurg surgeon een chirug chirurgen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More