THEIR BROTHER IN DUTCH

Translation of Their Brother in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0394

Examples of using Their Brother in a sentence and their translations

Their brother hud said to them,"Will you not fear God?
Toen hun broeder hud tot hen zeide: wilt gij god niet vreezen?
Taking after their brother.
Ze gaan hun broer achterna.
To the madyan(people)(We sent) their brother shu'aib.
En naar madyan( stuurden wij) hun broeder sjoe'aib.
Can the children go see their brother javier Solarte?
Mogen de kinderen naar hun broer, javier solarte?

To midian we sent their brother shu'aib.
En tot madjan hun broeder sjoe'aib.
And to thamood, their brother saleh.
En tot de tsamôed( zonden wij) hun broeder shâlih.
Their brother just died.
Hun broer was net overleden.
And to(the tribe of) thamud(We sent) their brother salih.
En tot de tsamôed( zonden wij) hun broeder shâlih.
I gave away their brother.
Ik heb hun broer weggegeven.
And we sent to midian their brother shuayb.
En tot madjan hun broeder sjoe'aib.
Agrippina and livilla were exiled by their brother to the pontine islands.
Agrippina en livilla werden door hun broer verbannen naar de pontijnse eilanden.
And to the thamud[We sent] their brother salih.
En tot de tsamôed( zonden wij) hun broeder shâlih.
You're not their brother, no matter what they call you.
Je bent niet hun broer, maakt niet uit wat ze je noemen.
And bring their brother in.
En breng hun broer naar binnen.
And to[the people of] thamud[We sent] salih, their brother.
En tot de tsamôed( zonden wij) hun broeder shâlih.
The girls are used to their brother, that's all.
De meisjes zijn aan hun broer gewend, dat is alles.
To midian we sent their brother shu'aib.
En naar madyan( stuurden wij) hun broeder sjoe'aib.
They weren't involved with their brother.
Ze waren niet betrokken bij wat hun broer deed.
And to midian we sent Shu‘ayb, their brother.
En naar madyan( stuurden wij) hun broeder sjoe'aib.
They died for their brother.
Zij stierven voor hun broer.
And we sent to midian their brother shuayb.
En naar madyan( stuurden wij) hun broeder sjoe'aib.
I salute their courage and bravery in endeavouring to get justice for their brother.
Ik huldig hun moed bij hun streven naar gerechtigheid voor hun broer.
You just killed their brother.
Je doodde net hun broer.
Now I'm starting to understand why the aufieros had their brother killed.
Nu begin ik te begrijpen waarom de aufiero's hun broertje lieten vermoorden.
We still can't connect them to the hit on their brother.
We kunnen ze nog niet linken aan de moord op hun broertje.
Their brother, a little shy.
Haar broer een beetje verlegen.
To the thamud we sent their brother salih.
En tot den stam thamoed zonden wij hunnen broeder saleh.
To midian we sent their brother shu'ayb.
En tot madian zonden wij hunnen broeder shoaïb.
We sent to thamud their brother saleh.
En tot den stam thamoed zonden wij hunnen broeder saleh.
And unto madyan we sent their brother shu'aib.
En tot madian zonden wij hunnen broeder shoaïb.

Results: 407, Time: 0.0394

See also


for their brother
voor hun broer
killed their brother
doodde hun broer hun broer vermoord hebt
when their brother nuh
toen hun broeder noach toen hun broeder noeh gedenk toen hun broeder nôeh
thamud their brother salih
den stam thamoed hun broeder saleh , die tot hen de thamoed hun broeder salih gezonden
to thamood their brother
tot de thamoed hun broeder tot den stam thamoed hun broeder
we sent their brother hud
zonden wij hunnen broeder hoed
ad we sent their brother
ad zonden wij hunnen broeder
their brother lut said to them
hun broeder loet tot hen zei hun broeder lot tot hen zeide hun broeder lôeth tot hen zei
we sent to midian their brother
tot madian zonden wij hunnen broeder tot madjan hun broeder

Word by word translation


their
- hun hunne hunnen huns
brother
- broer broeder brother broertje broers

S Synonyms of "their brother"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More