THESE REFORMS IN DUTCH

Translation of These Reforms in Dutch

S Synonyms

Results: 402, Time: 0.0605

Examples of using These Reforms in a sentence and their translations

However, these reforms do not appear sufficient to ensure sustainability.
Deze hervormingen lijken echter niet voldoende om de houdbaarheid te waarborgen.
These reforms were necessary, they have to continue.
Deze hervormingen waren noodzakelijk, ze moeten worden voortgezet.
In general, the EESC supports these reforms, which include active policies.
In het algemeen steunt het EESC deze wijzigingen, die met actieve beleidsmaatregelen gepaard gaan.
The responsiblity for these reforms lies with russia.
De verantwoordelijkheid voor deze hervormingen ligt bij rusland.

These are the political risks of these reforms, our fears and our concerns.
Dat zijn de politieke risico's van deze hervorming, onze angst en vrees.
I call on members to back these reforms tomorrow.
Ik roep de leden ertoe op deze wijzigingen morgen te steunen.
Activity-based budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Activity based budgeting en management zijn de hoekstenen van deze hervorming.
These reforms will be needed even without the euro.
Deze hervormingen zouden ook nodig zijn zonder de euro.
All these reforms have been introduced gradually.
Al deze hervormingen zijn geleidelijk aan doorgevoerd.
These reforms must be supported by well-trained, motivated and entrepreneurial teachers.
Deze hervormingen moeten ondersteund worden door goed opgeleide, gemotiveerde en ondernemende leerkrachten.
These reforms should be implemented swiftly.
Deze hervormingen moeten snel worden doorgevoerd.
These reforms should be linked to the european semester.
Deze hervormingen moeten gekoppeld worden aan het europees semester.
These reforms will underpin the long term sustainability of the greek pension system.
Deze hervormingen zullen de houdbaarheid van het griekse pensioenstelsel op lange termijn schragen.
These reforms would contribute to the further EU integration of the country.
Deze hervormingen zullen bijdragen tot de verdere eu-integratie van het land.
The responsibility for these reforms lies with russia.
De verant­woordelijkheid voor deze hervormingen ligt bij rus.
Many of these reforms have to be carried out at national level.
Veel van deze hervormingen moeten op nationaal niveau worden uitgevoerd.
These reforms will take years, but we have to start on them right away.
Deze hervormingen zullen jaren vergen, maar er moet onmiddellijk mee begonnen worden.
A modern, successful internal market is the context for these reforms.
Een moderne, succesvolle interne markt is het kader voor deze hervormingen.
As a result of these reforms.
Als resultaat van deze hervormingen.
Again, these reforms have been postponed for another year.
Die hervormingen worden nu weer met een jaar uitgesteld.
Can we have the operators pay for these reforms in the infrastructure?
Kunnen wij de exploitanten dergelijke herzieningen van de infrastructuur laten betalen?
The ESC stresses that these reforms should be socially balanced.
Het comité wijst erop dat deze aanpassingen het sociale evenwicht niet mogen verstoren.
Responsibility for these reforms rests largely with the current president, president akayev.
De verantwoordelijkheid van deze hervormingen ligt grotendeels bij de huidige president akaiev.
These reforms can boost the use of labour and labour productivity.
Dergelijke hervormingen kunnen de benutting van het arbeidspotentieel en de arbeidsproductiviteit bevorderen.
These reforms will require technical assistance supported by the structural funds.
Voor dergelijke hervormingen zal door de structuurfondsen gesubsidieerde technische bijstand nodig zijn.
These reforms need to be devised, as a priority, for the citizens of the union.
Bij deze hervormingen moeten de burgers van de unie centraal staan.
It is therefore important to know the potential benefits of these reforms.
Daarom is het van belang om de potentiële baten van dergelijke hervormingen te kennen.
It is therefore important to know the potential benefits of these reforms.
Het is daarom van belang te weten welke de potentiële baten van dergelijke hervormingen zijn.
Nevertheless, i would like to reiterate the importance of continuing these reforms.
Desalniettemin wil ik het belang van de voortgang van deze hervormingen herhalen.
Croatia has not completed these reforms yet.
En kroatië is nog niet klaar met deze hervormingen.

Results: 402, Time: 0.0605

Word by word translation


these
- deze die dergelijke dezer dezen
reforms
- hervormingen hervormd hervorming hervormen hervormt

S Synonyms of "these reforms"


"These reforms" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More