TO BE NICE IN DUTCH

Translation of To Be Nice in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0748

Examples of using To Be Nice in a sentence and their translations

He's trying to be nice.
Hij probeert aardig te zijn.
I have tried to be nice, but you just won't listen.
Ik heb geprobeerd aardig te zijn, maar je wil gewoon niet luisteren.
I tried to be nice to you, but you want to play.
Ik probeerde vriendelijk te zijn met je, maar jij wil spelen.
You're trying to be nice to me?
Probeer je aardig te zijn voor mij?

I tried to be nice.
Ik probeerde vriendelijk te zijn.
You have to be nice to him.
Je moet aardig tegen hem doen.
I tried to be nice.
Ik probeerde lief te zijn.
Try to be nice, won't you?
Probeer aardig te zijn, wil je?
Listen, i try to be nice.
Ik probeer vriendelijk te zijn.
Did nick tell you to be nice to me?
Heeft nick tegen je gezegd aardig tegen me te doen?
You need to be nice to her.
Je moet aardig tegen haar zijn.
Trying to be nice, and they open my.
Ik probeer lief te zijn, open mijn... hart?
What if she turns out to be nice?
En als ze leuk is?- prima.
We were trying to be nice.
We probeerden aardig te zijn.
I try to be nice.
Ik probeer vriendelijk te zijn.
Diaz has to be nice to me.
Diaz moet aardig voor me zijn.
I try to be nice.
Ik probeer aardig te zijn.
I'm trying to be nice to you.
Ik probeer vriendelijk te zijn.
God, i was just trying to be nice to you.
Ik probeerde enkel lief te zijn voor jou.
He's just new. He's trying to be nice.
Hij is nieuw en probeert aardig te doen.
I just want everything to be nice.
Ik wil alleen maar dat alles leuk is.
Yeah, well, you're just saying that to be nice.
Dat zeg je alleen maar om aardig te doen.
She was trying to be nice.
Ze probeerde aardig te zijn.
Just try to be nice.
Probeer lief te zijn.
I'm just trying to be nice, okay.
Ik probeer alleen vriendelijk te zijn, goed.
He has to be nice to them.
Hij moet aardig tegen ze zijn.
He was trying to be nice.
Hij probeerde aardig te zijn.
I don't need you to be nice to me right now.
Je hoeft nu niet aardig tegen me te zijn.
I paid her to be nice to you, to spend time with you.
Ik betaalde haar om lief te zijn en tijd met je door te brengen.
Langenstein's is delivering over some groceries, so please, try to be nice.
Langenstein komt boodschappen bezorgen, dus probeer aardig te doen.

Results: 391, Time: 0.0748

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More