TO BE PREPARED IN DUTCH

Translation of To Be Prepared in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.1494

voorbereid zijn (114) worden opgesteld (26) bereid zijn (21) worden voorbereid (17) klaar zijn (4) worden bereid (3) voorbereiding (4) te bereiden (4) klaar staan om (2) goed voorbereidt (1)

Examples of using To Be Prepared in a sentence and their translations

Just want to be prepared, that's all.
Wil alleen voorbereid zijn, dat is alles.
You have to be prepared, diligent.
Je moet voorbereid zijn, ijverig.
Minutes have to be prepared for every AGM. 6.
Van elke JAV moeten notulen worden opgesteld. 6.
But i need to be prepared for their return.
Maar ik moet voorbereid zijn voor hun terugkeer.

A superhero has to be prepared to die for what he believes in.
Een superheld moet bereid zijn te sterven voor waar hij in geloofd.
I just want to be prepared for my first day.
Ik wil gewoon voorbereid zijn voor mijn eerste dag.
The union has to be prepared to finance this cooperation between neighbouring regions.
De unie moet bereid zijn deze samenwerking tussen naburige regio's te financieren.
Mobility needs to be prepared, using tools such as the EURES portal;
Mobiliteit moet worden voorbereid met behulp van instrumenten als het eures-portaal;
I wanted to be prepared and protect myself!
Ik wilde voorbereid zijn en mezelf beschermen.
We need to be prepared for what we might find.
We moeten bereid zijn op wat we mogelijk aantreffen.
We have to be prepared for it to drag on, which means.
We moeten klaar zijn om het binnen te slepen.
Information and teaching materials which have now been developed need to be prepared.
Hulpmiddelen voor opleiding en onderwijs die zijn ontwikkeld moeten thans worden voorbereid.
We have to be prepared to pay for good drinking water.
Men moet bereid zijn voor goed drinkwater te betalen.
But as well to be prepared, sir.
Maar wel in voorbereiding, meneer.
I know, but you have to be prepared.
Weet ik, maar je moet voorbereid zijn.
Apart from health, other critical sectors need to be prepared.
Naast de gezondheidssector moeten ook andere kritieke sectoren worden voorbereid.
We have to be prepared.
We moeten klaar zijn.
Just need to be prepared.
Alleen moeten worden voorbereid.
I don't need to be prepared for an interview.
Ik hoef niets voor te bereiden.
We have to be prepared to give them something back in return.
We moeten bereid zijn ze daarvoor iets in ruil te geven.
Boy scouts aren't the only ones who like to be prepared.
Padvinders zijn niet de enigen die graag voorbereid zijn.
I just want to be prepared.
Ik wil voorbereid zijn.
You have to be prepared.
Je moet goed voorbereidt zijn.
It will get crazy downstairs, so you need to be prepared.
Stil. het zal gek naar beneden, dus je moet worden voorbereid.
You need to be prepared.
Je moet worden voorbereid.
I want to be prepared.
Ik wil voorbereid zijn.
But we need to be prepared.
Maar we moeten voorbereid zijn.
It is war out there and we have got to be prepared.
Het is daar oorlog... en wij moeten voorbereid zijn.
I need to be prepared.
Ik moet voorbereid zijn.
But you need to be prepared.
Maar je moet voorbereid zijn.

Results: 393, Time: 0.1494

Word by word translation


to
- naar aan tot voor om
prepared
- bereid voorbereid opgesteld klaar klaargemaakt
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More