TO GROW UP IN DUTCH

Translation of To grow up in Dutch

Results: 663, Time: 0.0608

opgroeien op te groeien volwassen worden volwassen opgroeide om zouden opgroeien volwassen ben opgroeit volwassen wordt opgroeide volwassen word

Examples of using To grow up in a sentence and their translations

I don't want to grow up if it means losing what we have.
Ik wil niet opgroeien als het betekent het verliezen wat we hebben.
Am i supposed to grow up like you?
Moet ik opgroeien als jij?
Time to grow up.
Tijd om op te groeien.
They have to grow up, leave home.
Ze moeten opgroeien, het huis verlaten.
I want to grow up, okay?
Ik wil volwassen worden, oké?
It's hard to grow up without parents.
Het is moeilijk om op te groeien zonder ouders.
Always trying to grow up too fast.
Altijd proberen om te snel op te groeien.
When are you going to grow up and start behaving like a man?
Word eens volwassen en gedraag je ernaar?
You need to grow up, dad.
Je moet volwassen worden, pap.
He doesn't want them to grow up in this screwedup world.
Hij wil niet dat ze opgroeien op deze... verknipte wereld.
Well, maybe i don't want to grow up.
Misschien wil ik wel niet volwassen worden.
Tasmania, it was just about the best place to grow up.
Tasmanië, het was gewoon de beste plaats om op te groeien.
Me to grow up.
Tot ik volwassen ben.
I have been waiting for you to grow up and get ashley out of your heart.
Ik heb gewacht tot je volwassen was en die wilkes vergeten was.
I don't want to grow up yet.
Ik wil nog niet opgroeien.
They want us to grow up a bit and put away childish things.
Ze willen dat we 'n beetje opgroeien... en kinderachtige dingen wegdoen.
But to grow up is to accept vulnerability.
Maar volwassen zijn is kwetsbaarheid aanvaarden.
He doesn't want to grow up.
Hij wil niet volwassen worden.
You don't want him to grow up like you did, without a father.
Je wilt niet dat hij opgroeit zonder vader, zoals jij.
Time to stand up... time to grow up... i'm ready.
Tijd om op te staan... tijd om op te groeien... ik ben klaar.
Adam, you need to grow up.
Adam, je moet opgroeien.
Who's... who's in a hurry for their child to grow up?
Wie heeft er zo'n haast dat z'n kind volwassen wordt?
It was a wonderful place to grow up.
Het was een heerlijke plaats om op te groeien.
The whole point of this was to get them to grow up and take care of themselves.
Ze moesten volwassen worden en voor zichzelf leren zorgen.
I'm trying to grow up.
Ik wil volwassen worden.
I don't want noah to grow up in foster care like i did.
Ik wil niet dat noah opgroeit in de pleegzorg, zoals ik.
You want leila to grow up the way you grew up?
Wil je dat leila opgroeide zoals jij dat deed?
I want my son to grow up with his father in his life.
Ik wil dat mijn zoon opgroeit met zijn vader in zijn leven.
It's time for you to grow up.
Word nou eens volwassen.
Why do i always expect him to grow up?
Waarom denk ik altijd dat hij volwassen wordt?

Results: 663, Time: 0.0608

See also


to grow up here
hier op te groeien
to grow up sometime
eens volwassen worden ooit volwassen een keer volwassen worden ooit opgroeien
to grow up alone
alleen opgroeit alleen groeien op
to grow up knowing
opgroeien , wetende om op te groeien wetende
to grow up now
nu volwassen worden nu opgroeien
to grow up without parents
zonder ouders op te groeien
to grow up in a house
op te groeien in een huis opgroeien in 'n huis
place to grow up
een plek om op te groeien
kid to grow up
een kind op te groeien
refuses to grow up
niet volwassen wordt niet wil opgroeien
grow up to become
opgroeien tot groeien op tot
baby to grow up
kind opgroeit baby opgroeit
trying to grow up
volwassen probeert te worden probeer volwassen te worden
to see him grow up
hem te zien opgroeien hem zal zien opgroeien ik wil hem zien opgroeien hem te zien groeien hebben
to watch you grow up
je te zien opgroeien je op te zien groeien
to see them grow up
ze zien opgroeien
to see her grow up
haar te zien opgroeien

Word by word translation


to
- naar aan tot voor om
grow
- groeien worden toenemen verbouwen groot
up
- op omhoog boven er aan
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More