TO LOOK INTO IN DUTCH

Translation of To Look Into in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.1245

te onderzoeken (87) kijken naar (20) te bekijken (18) nakijkt (4) zich buigen (4) in te kijken (3) kijkt naar (6) te zoeken naar (4) nakijken (4) in te zien (3) natrekken (2)

Examples of using To Look Into in a sentence and their translations

Declan told me to look into my past without tom foss knowing.
Declan zei me mijn verleden te onderzoeken zonder dat tom foss dat wist.
Steve, you're going to look into the original conviction that got.
Steve, je gaat kijken naar de oorspronkelijke veroordeling die.
The commission is ready to look into how EU funds can support these efforts.
De commissie is bereid om te onderzoeken hoe de eu-fondsen deze inspanningen kunnen ondersteunen.
Two weeks ago, i hired a private investigator to look into steven.
Twee weken geleden huurde ik een privédetective in om steven te onderzoeken.

We need to look into the power outage and hot water.
We moeten kijken naar de stroomuitval en warm water.
You asked me to look into their work, i did.
Je vroeg me hun werk te bekijken, dat heb ik gedaan.
I need you to look into that DARPA robbery.
Je moet kijken naar die darpa-overval.
I felt i owed it to him to look into the matter.
Ik voelde dat ik het verschuldigd was aan hem om de zaak te onderzoeken.
Did you ask the FBI to look into the death of leland Goines?
Heb je de FBI gevraagd de dood van leland goines te bekijken?
I need you to look into something for me, please.
Ik wil dat je iets voor me nakijkt, alsjeblieft.
Yeah, i need you to look into something.
Ja, ik wil dat je iets nakijkt.
I think it's important for us to look into it.
Ik denk dat het voor ons belangrijk is dat te bekijken.
I have asked detective carter to look into his death.
Ik heb carter gevraagd z'n dood te onderzoeken.
I can't think of nicer eyes to look into.
Ik kan me geen mooiere ogen inbeelden om in te kijken.
I'm going to look into locums, see if there's a link there.
Ik ga kijken naar locums, zien of er daar een link is.
What about the other matter we asked you to look into?
En die ander zaak die we jullie vroegen te bekijken?
We have enough to get them to look into elliott.
We hebben genoeg over hem om over hem in te kijken.
We need to look into a war game that was conducted in 2009.
We moeten kijken naar een oorlogsspel dat werd uitgevoerd in 2009.
I will telephone sir richard and ask him to look into it.
Ik bel sir richard om hem te vragen het te onderzoeken.
I asked luke to look into the maussan ties in corfu.
Ik vroeg luke te zoeken naar maussan banden in corfu.
Did you hire someone to look into my past?
Heb je iemand ingehuurd om mijn verleden te onderzoeken?
It costs me nothing to look into those contracts.
Het kost me niets om die contracten te bekijken.
Give him a little time to look into it.
Ik gaf hem een beetje tijd om het in te zien.
Tao: maybe you wanted to look into his hours.
Misschien wilde u kijken naar zijn uren.
They're going to look into my history.
Ze gaan me natrekken.
You have to look into neil valentine.
Je moet kijken naar neil valentine.
Tom mason didn't ask you to look into this, did he?
Tom mason heeft je niet gevraagd om dit te onderzoeken, hè?
Obviously we allowed them to look into the document.
Uiteraard hebben wij hun toegestaan het document in te zien.
You would be concerned enough to look into it.
Je zou bezorgd genoeg zijn om het te bekijken.
Constable conroy could barely be bothered to look into it.
Constable conroy deed nauwelijks de moeite om het te bekijken.

Results: 406, Time: 0.1245

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More