TRANSLATORS IN DUTCH

Translation of Translators in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.059

vertalers (298) vertaler (10)

Examples of using Translators in a sentence and their translations

BAR_ dictionaries for translators _BAR_ 25000 _BAR_ 25000 _BAR_ 2167 _BAR.
BAR_ woordenboeken voor vertalers _BAR_ 25000 _BAR_ 25000 _BAR_ 2167_BAR.
Ubuntu georgian translators.
Georgische vertalers van ubuntu.
Maybe their universal translators are broken, too.
Misschien is hun vertaler ook stuk.
You're translators of body language.
Jullie zijn vertalers van lichaamstaal.

With these translators, we hope to build bridges between language and culture.
Met deze vertalers hopen we een brug te bouwen tussen taal en cultuur.
Our translators are struggling with it.
Onze vertalers worstelen ermee.
Translators like reza or this girl Haneen's father.
Vertalers zoals reza of dit meisje haneen's vader.
Co_mments for translators.
Op_merkingen voor vertalers.
Comment for translators.
Op_merkingen voor vertalers.
Dictionaries for translators.
Woordenboeken voor vertalers.
Current translators.
Huidige vertalers.
Cardinal, one of your translators is missing.
Kardinaal, één van uw vertalers is vermist.
Further training of literary translators.
Bijscholing van literaire vertalers.
Ingestible translators.
Inslikbare vertalers.
Comment for translators.
Opmerking voor vertalers.
Translator translators.
Vertaler vertalers.
The feds had translators.
De feds hadden vertalers.
The commission is already supporting post-graduate programmes for interpreters and translators in member states.
De commissie ondersteunt al postacademische programma's voor tolken en vertalers in de lidstaten.
Annex 2 associations of translators and of translation companies.
Bijlage 2 verenigingen van vertalers en vertaalbedrijven.
Lawyers, translators, typists. screeners, secretaries, doctors and psychologists.
Advocaten, tolken, typistes.. beschermers, secretaresses, dokters en psychologen.
I get that you don't trust the translators on the internet.
Ik begrijp dat je de vertalers op internet niet vertrouwt.
The translators were still working on the rest of it.
De vertalers waren nog bezig met de rest.
The translators over there.
De vertalers daar.
I'm running it through the translators, might take a while.
Ik laat het vertalen, dat kan even duren.
Credits to the translators. this string should be marked as translatable.
De vertalers. deze tekenreeks moet als vertaalbaar worden gemarkeerd.
For translators.
Bij de vertalers.

Results: 393, Time: 0.059

See also


young translators
jonge vertalers
other translators
andere vertalers andere tolken een andere vertaler
enough translators
over genoeg vertalers voldoende vertalers
authors and translators
schrijvers en vertalers auteurs en vertalers de auteur en de vertaler
to freelance translators
op freelance vertalers uit aan freelance vertalers aan freelancevertalers freelance vertalers belope
number of translators
een aantal vertalers het aantal vertalers van
translators or interpreters
vertaler of tolk vertalers of tolken
training of translators
de opleiding van vertalers
the commission's translators
de vertalers de commissie
for skilled translators
voor gekwalificeerde vertalers voor bekwame vertalers
for interpreters and translators
voor tolken en vertalers
for translators and interpreters
voor vertalers en tolken
translators of global voices
de vertalers van global voices
the exception of the translators
uitzondering van de vertalers metuitzondering van de vertalers

S Synonyms of "translators"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More