VETERANS IN DUTCH

Translation of Veterans in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0546

veteranen (243) oud-strijders (3) oorlogsveteranen (3) veterans (25)

Examples of using Veterans in a sentence and their translations

Only longtime veterans understand that there are no heroes on the battlefield.
Alleen levenslange veteranen begrijpen dat er geen helden bestaan op het slagveld.
Veterans stadium... home of the philadelphia phillies.
Veterans stadium...de thuis van de philadelphia phillies.
Veterans from the first gulf war, northern ireland.
Veteranen van de eerste golfoorlog, noord-ierland.
Veterans hospital.
Veterans hospital.

Besides, i have always had a thing about people who screw with veterans.
Ik heb altijd al iets tegen mensen die oorlogsveteranen naaien gehad.
Gulf war veterans were becoming ill, right after the gulf war.
Golfoorlog veteranen werden direct na de golfoorlog ziek.
So, vince, tell us about your day at veterans stadium.
Vertel eens over die dag in veterans stadium.
The one who cares about... poor veterans and their little cute daughters.
Degene die geeft om arme veteranen en hun kleine schattige dochters.
She's going south on veterans memorial.
Ze gaat naar het zuiden op veterans memorial.
And make enemies of your veterans.
En van je veteranen vijanden maken.
Boone and peters, veterans of the SBPD.
Boone en peters, veteranen van de SBPD.
It put you directly in front of new directions for veterans.
Die plaatste je precies voor new directions for veterans.
You think you're here to talk about brain damage in veterans.
Jij denkt dat je hier zijn, om te praten over hersenschade bij veteranen.
Veterans plaza. the station is veterans plaza.
Het volgende station is' veterans plaza.
Brain damage in veterans.
Hersenschade bij veteranen.
They prey on military veterans.
Ze jagen op militaire veteranen.
One of our veterans.
Een van onze veteranen.
We're veterans.
We zijn veteranen.
The kind we combat veterans know.
De soort die wij oorlogs veteranen kennen.
Uh-uh. no more veterans.
Nee, geen veteranen meer.
States military personnel was recently stolen from the- veterans administration.
States militair personeel was onlangs gestolen uit het administratie van veteranen.
We only treat veterans.
Wij behandelen alleen veteranen.
That square with the chessboard is for pathetic old veterans.
Dat vierkant met het schaakbord is voor treurige oude veteranen.
I have nothing against veterans.
Ik heb niks tegen veteranen.
He's part of a group of wounded veterans.
Hij maakt deel uit van een groep gewonde veteranen.
I am giving a speech at a dinner for wounded veterans tonight.
Ik geef vanavond een toespraak op een diner voor gewonde veteranen.
Veterans hospital.
VETERANEN HOSPITAAL.
But many are veterans also.
Maar velen zijn veteraan.
Veterans administration hospital. good afternoon.
Veteranen hospitaal, goedemiddag.
Lima war veterans, and i will do all the evening performances.
Oude limaanse oorlogsveteranen, dan doe ik alle avondshows.

Results: 410, Time: 0.0546

See also


veterans memorial
veterans memorial
military veterans
militaire veteranen
combat veterans
oorlogsveteranen
our veterans
onze veteranen
veterans hospital
het veteranenziekenhuis VETERANEN HOSPITAAL veteranen ziekenhuis een veteranenziekenhuis
vietnam veterans
het vietnam- vietnam veteranen vietnam veterans
disabled veterans
gehandicapte veteranen invalide veteranen mindervalide veteranen verminkte veteranen
veterans stadium
in het veterans stadion veterans stadium
two veterans
twee veteranen de twee oudgedienden
targeting veterans
veteranen viseert veteranen richt
poor veterans
arme veteranen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More