VOGEL IN DUTCH

Translation of Vogel in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0402

Examples of using Vogel in a sentence and their translations

Cynthia vogel, great dance partner.
Cynthia vogel, geweldige danspartner.
That guy who got shot stalking vogel's wife.
De stalker van vogels vrouw die werd neergeschoten.
Alexander vogel, was killed.
Alexander vogel. vermoord.
Vogel, you copy?
Vogel, hoor je me?

According to vogel's book, he attacked a classmate with a chair at 12.
Volgens vogel's boek, hij viel een klasgenoot met een stoel bij 12.
Miss vogel's class?
Mevrouw vogels klas?
Is it possible this is vogel's son?
Is het mogelijk dat hij vogels' zoon is?
Vogel gave me this DVD to make me feel as if i owe her something.
Vogel gaf me deze DVD om me alsof ik ben haar iets.
Nothing in vogel's notes about brain surgery.
Niets in vogel's notes over hersenchirurgie.
Maybe vogel can help you.
Misschien vogel kan u helpen.
For vogel's own good, it's time i killed the messenger.
Voor vogel's eigen bestwil is het tijd dat ik de'boodschapper' ga vermoorden.
Everything saxon downloaded about me from vogel's computer is on this.
Alles wat saxon over mij van vogels computer heeft gedownload staat hierop.
Vogel was right.
Vogel had gelijk.
We found myklon red in vogel's blood, combined with programmable DNA.
We vonden myklon rood in vogel's bloed, gecombineerd met programmeerbaarDNA.
Look at this, from vogel's computer.
Dit komt van vogels computer.
This is what you meant the night after vogel's escape.
Dit beloofde u mij op de avond van vogels ontsnapping.
Lieutenant, i got darren vogel's office on line five.
Inspecteur, ik heb darren vogel's kantoor op lijn vijf voor u.
Vogel is wrong.
Vogel is verkeerd.
Is vogel here yet?
Is vogel er al?
Somebody just broke into vogel's wine cellar.
Iemand heeft ingebroken bij vogels wijnkelder.
Vogel says i don't need her.
Vogel zegt dat ik haar niet nodig.
Vogel needs to know.
Vogel moet weten.
Vogel can go to hell.
Vogel kan naar de hel gaan.
Vogel had these dvds of her and dad.
Vogel had deze dvd's van haar en vader.
You must have told vogel a lot about deb.
U moet hebben verteld vogel veel over deb.
All I'm saying is that vogel might open up some possibilities.
Alles wat ik zeg is dat vogel zou openstellen enkele mogelijkheden.
I don't trust vogel.
Ik heb geen vogel vertrouw.
Deb doesn't want my help, and vogel is demanding it.
Deb wil niet dat mijn hulp, en vogel is veeleisend is.
Galuzzo wouldn't waste brains by sending them to vogel.
Galuzzo zou geen hersenen verspillen door ze naar vogel te sturen.
Deb, this is dr. vogel.
Deb, dit is dr. vogel.

Results: 393, Time: 0.0402

SYNONYMS

S Synonyms of "vogel"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More