WE DO HAVE IN DUTCH

Translation of We Do Have in Dutch

Results: 1060, Time: 1.8773

Examples of using We Do Have in a sentence and their translations

But we do have a waterfall on the tenth hole.
Maar we hebben een waterval op de tiende hole.
We do have protocols.
We hebben protocollen.
We do have filing cabinets, you know.
Wij hebben archiefkasten, weet je.
We do have discretion, and that's our choice.
Wij hebben discretie, en dat is onze keuze.
Excuse me, mya, um, we do have to start prepping.
Excuseer me, mya... we moeten beginnen met de voorbereidingen.
But we do have this school funding initiative to vote on.
Maar we moeten stemmen over de schoolfinanciering.

We wel hebben

You know what we do have, Sam?
Weet je wat we wel hebben, sam?
The only thing we do have is chemical lighting.
Het enige dat we wel hebben is chemische verlichting.
We do have a unit in the vicinity.
Er is een eenheid in de buurt.
Yes. we do have a pilot missing.
Ja, er is een piloot vermist.

Is

( is , has )
None, but we do have an ID on the victim, one ajay paveljit.
Neen, maar het slachtoffer is geïdentificeerd, genaamd: ajay paveljit.
Yes, we do have one.
Ja, die is er.
Other sentence examples
But we do have a choice.
Maar we hebben een keus.
We do have eyes behind our heads.
We hebben ogen achter ons hoofd.
I mean, we do have the best decontamination supplies in chicago.
Ik bedoel, wij hebben de beste desinfectiemiddelen uit chicago.
We do have our own card.
Wij hebben onze eigen kaart.
We do have some city business.
We moeten wat stadszaken doen.
We do have one possible exception.
We hebben één mogelijke uitzondering.
But we do have some bad guys to catch, though.
Nee. maar we moeten wel slechteriken vangen.
But what we do have is a starting point-- the campus.
Maar wat we wel hebben is een beginpunt, de campus.
We do have a dress code policy at this restaurant.
Dit restaurant heeft een kledingcode.
But we do have a survivor.
Maar we hebben een overlevende.
We do have a little more experience in hit-and-run tactics.
Wij hebben meer ervaring met verrassingstactieken.
We do have two things, actually.
Wij hebben eigenlijk twee dingen.
What we do have is our very own insider.
Wat we wel hebben is onze eigen insider.
We do have somebody working on it. I'm sorry.
Er is iemand mee bezig.
We do have it, and we have to give it.
We moeten het hem geven.
But we do have a candidate in mind.
Maar we hebben een kandidaat op het oog.
We do have concerns, yes.
We zijn bezorgd, ja.
We do have someplace we need to be.
Er is een plek waar we naartoe moeten.

Results: 1060, Time: 1.8773

Word by word translation


do
- doen wel heb
have
- hebben zijn moet al er
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More