WE MAY HAVE IN DUTCH

Translation of We May Have in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.1914

Examples of using We May Have in a sentence and their translations

We may have a guest.
We may have to go door to door.
Misschien moeten we van deur tot deur gaan.
And we may have found something that could prove it.
En we hebben misschien iets gevonden dat dat kan bewijzen.
We may have a problem here.
We hebben mogelijk een probleem hier.

We may have found a solution to our problem with our fbi agent.
We hebben misschien een oplossing voor ons probleem met die FBI agent.
We may have no choice but to do business with him.
Misschien moeten we zaken met hem doen.
Look, we may have new client.
Kijk, we hebben misschien een nieuwe klant.
We may have found our target.
We hebben wellicht ons doel gevonden.
We may have stopped a war.
We hebben mogelijk een oorlog gestopt.
We may have to send flowers.
Misschien moeten we haar bloemen sturen.
We may have a way to make some cash!
Misschien moeten we een manier om wat geld te maken!
We may have a problem.
We hebben wellicht een probleem.
I know, we may have an opening.
Ik weet het, we hebben mogelijk een opening.
We may have a problem.
We hebben waarschijnlijk een probleem.
We may have already tipped our hand.
We hebben misschien al onze hand overspeelt.
We may have no choice.
We hebben wellicht geen keuze.
We may have to consider a quarantine.
Misschien moeten we tot quarantaine overgaan.
No, director vance, but we may have found colonel bell himself.
Nee directeur vance, maar we hebben waarschijnlijk kolonel bell zelf, gevonden.
We may have forgotten to mention that the FBI is en route.
We zijn misschien vergeten te vertellen dat de FBI onderweg is.
Houston, we may have a problem. Duck!
Houston, we hebben mogelijk een probleem.
We may have hit something when we were down in water.
We hebben misschien iets geraakt, toen we in het water lagen.
Detective, we may have found the murder weapon.
Rechercheur, we hebben waarschijnlijk het moordwapen gevonden.
We may have to walk her.
Misschien moeten we met haar meelopen.
We may have bigger problems than the quake.
We hebben mogelijk 'n groter probleem.
We may have some help.
We krijgen misschien hulp.
Papa bear, we may have something.
Papa bear, we hebben misschien iets.
I believe we may have the bloodstained sheets to corroborate my lord's story.
We hebben wellicht de bevlekte lakens om het verhaal te staven.
We may have problems with the line.
We hebben waarschijnlijk problemen met de lijn.
The good news is, we may have picked up a new one.
Goed nieuws. we hebben mogelijk een nieuwe.
We may have a whole new source of dark matter on our hands.
We kunnen een geheel nieuwe bron van donkere materie hebben.

Results: 397, Time: 0.1914

Word by word translation


we
may
- kan mei mag misschien zal
have
- hebben zijn moet al er
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More