WENT UP IN DUTCH

Translation of Went Up in Dutch

S Synonyms

Results: 389, Time: 0.1507

ging omhoog (25) steeg (25) ging naar boven (16) stegen (17) gestegen (15) gingen omhoog (13) omhoog gegaan (10) kwam (8) ontplofte (8) opging (5) klom (3) gingen naar boven (4) liep (3) omhoog gingen (3)

Examples of using Went Up in a sentence and their translations

Went up and down like a bride's nighty.
Ging omhoog en omlaag als een garagedeur.
The employment rate for women went up from 54.1% to 55.
De werkgelegenheid voor vrouwen steeg van 54,1% tot 54,9.
It went up, it went down.
Het ging omhoog en naar beneden.
She went up 20 minutes ago.
Ze ging naar boven, 20 minuten geleden.

The rocket went up, just like you said it would go.
De raket ging omhoog, precies zoals je zei.
Went up to around 120.
Steeg tot ongeveer 120.
Crime went up at 8:30.
De misdaad steeg om8:30.
So i went up.
Ik ging naar boven.
It went up, but never came back down.
Hij ging omhoog, maar kwam nooit meer terug naar beneden.
I went up there'cause.
Het kwam daar, omdat.
She went up.
Ze ging naar boven.
I went up to help.
Ik kwam je helpen.
Well, your voice went up when you said that.
Je stem ging omhoog toen je dat zei.
The base went up like a 50-megaton bomb.
De basis ontplofte als 'n bom van 50 megaton.
And the second year went up to 75 percent.
Het tweede jaar steeg dat naar 75 procent.
Looks like our drunk guy went up.
Onze dronkeman ging naar boven.
Spider went up the water spout.
De spin kwam uit het water.
When the curtain went up, i just caught that bug that everybody talks about.
Toen het doek opging, voelde ik meteen het toneelvirus.
It went up in 1917.
Hij ontplofte in 1917.
Your voice went up when you said that.
Je stem ging omhoog toen je dat zei.
The number of indictments went up by about 15.
Het aantal aanklachten steeg met ongeveer 15.
When the curtain went up.
Als het doek opging.
Everest. it was the day the cast list went up.
Het was de dag dat de lijst met de rolverdeling kwam.
My fuel tank went up like.
Mijn brandstoftank ontplofte als.
If i wanted it to go down, it went up.
En moest ie zakken, steeg ie.
So the supply of homes went up by 6.
Dus het huizenaanbod ging omhoog met 6.
The man went up to colina at the bar.
De man liep naar colina.
Josh went up before the gunshot. What?
Josh ging naar boven voor het schot.
The number of member states achieving the target went up from 18 to 20.
Het aantal lidstaten dat het doel haalde, steeg van 18 tot 20.
It just went up since we been talking.
Het ging omhoog sinds we praten.

Results: 389, Time: 0.1507

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More