WERE ARRESTED IN DUTCH

Translation of Were Arrested in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0969

werden gearresteerd (80) zijn gearresteerd (46) werd gearresteerd (49) gearresteerd werd (27) bent gearresteerd (22) zijn opgepakt (9) was gearresteerd (13) arrestatie (11) werd opgepakt (4) werden aangehouden (5) waren gearresteerd (6) bent opgepakt (6) werden opgepakt (4) bent aangehouden (2)

Examples of using Were Arrested in a sentence and their translations

They were arrested for sabotage.
Ze werden gearresteerd voor sabotage.
They were arrested.
Ze zijn gearresteerd.
Two men were arrested today for possession of 2 kilos of heroin.
Twee mannen werden gearresteerd vandaag voor het bezit van 2 kilo heroïne.
Dozens were arrested, including drug kingpin aram kashishian.
Tientallen werden gearresteerd, waaronder drugskoning aaron kashishian.

Three men were arrested, believed to be connected to the IRA.
Drie mannen zijn opgepakt waarvan men vermoedt banden te hebben met delra.
Some of the journalists were arrested simply because they were doing their duty.
Enkelen van hen zijn gearresteerd, alleen maar omdat ze hun plicht deden.
Dandi, lebanese and fierolocchio were arrested at the gambling club.
Dandi, libano en fiero zijn opgepakt. wanneer?- vannacht.
Activists were arrested after the pincer movement.
Activisten zijn gearresteerd na de tangbeweging.
They were arrested in the dock.
Zij werden gearresteerd op het dok.
The place was searched and photographed...-... the day you were arrested.
De plaats was doorzocht en gefotografeerd... op de dag van uw arrestatie.
You have been saying that since the night you were arrested.
Dat zeg je al sinds je arrestatie.
We were arrested, but they let me go.
We zijn opgepakt, maar mij lieten ze gaan.
Because you were arrested again.
Omdat u weer werd opgepakt.
They were arrested in south london on possession charges six months ago.
Ze werden gearresteerd in zuid-londen voor drugsbezit, zes maanden geleden.
Two others were arrested for trying to rob a bank in montana.
Twee andere zijn gearresteerd terwijl ze een bank in montana probeerden te overvallen.
Many were arrested and tortured.
Velen zijn gearresteerd en gemarteld.
Which means she disappeared about 12 hours before you were arrested.
Dus zo'n 12 uur voor jij werd opgepakt.
Jewish leaders were arrested and executed, and yiddish schools were shut down.
Joodse leiders werden gearresteerd en geëxecuteerd en jiddische scholen werden gesloten.
They know we spoke the night you were arrested.
Ze weten dat we met elkaar spraken na je arrestatie.
Journalists were arrested and persecuted.
Journalisten werden aangehouden en vervolgd.
During the operation, a dozen traffickers were arrested, mainly from the ex-ussr.
Een tiental drugshandelaren uit de voormalige USSR zijn opgepakt.
Who took over after you were arrested?
Wie nam het over na jouw arrestatie?
They were arrested and jailed.
Ze werden gearresteerd en gevangengezet.
Yvonne and lewitsky were arrested.
Yvonne en lewitsky zijn opgepakt.
Αt approximately 10:40 this morning a man was apprehended not far from where you were arrested.
Rond 10.40 uur is er een man gepakt waar u bent aangehouden.
My partners were arrested, but i ran.
Mijn partners zijn gearresteerd maar ik vluchtte.
None were arrested.
Toby and charlie were arrested in a bar fight.
Toby en charlie zijn opgepakt.
Do you remember what you did the day before you were arrested?
Weet je nog wat je de dag voor je arrestatie deed?
They were arrested by the king... because she practiced black magic.
Ze werden gearresteerd door de koning... omdat ze zwarte magie beoefenden.

Results: 393, Time: 0.0969

See also


they were arrested
ze werden gearresteerd
people were arrested
mensen werden gearresteerd
we were arrested
we werden gearresteerd
men were arrested
mannen zijn gearresteerd
were almost arrested
waren bijna gearresteerd
suspects were arrested
verdachten waren aangehouden verdachten werd gearresteerd verdachten waren gearresteerd
parents were arrested
ouders werden gearresteerd ouders werden aangehouden
others were arrested
anderen waren gearresteerd de anderen werden gearresteerd
dozens were arrested
tientallen werden gearresteerd waren tientallen arrestaties tientallen mensen zijn gearresteerd
were arbitrarily arrested
willekeurig werden aangehouden willekeurig zijn gearresteerd
when you were arrested
toen je gearresteerd werd
before you were arrested
voordat je werd gearresteerd
after you were arrested
nadat je was gearresteerd
that you were arrested
dat je bent gearresteerd
where you were arrested
waar je werd gearresteerd daar waar u bent opgepakt van waar je bent aangehouden waar u bent aangehouden
they were all arrested
ze werden allemaal gearresteerd

Word by word translation


were
- waren werden zaten hadden stonden
arrested
- gearresteerd opgepakt aangehouden arrestatie arresteren
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More