WERE RAISED IN DUTCH

Translation of Were Raised in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.1069

zijn gerezen (119) bent opgevoed (21) bent opgegroeid (12) werd opgevoed (11) aan de orde zijn gesteld (7) voren zijn gebracht (5) aan de orde (6) bent grootgebracht (3) zijn gefokt (4) werden opgetrokken (2) zijn gestegen (3) zijn opgeworpen (3) groeiden op (2) werden verheft (1) worden verhoogd (1) aan de orde werd gesteld (1)

Examples of using Were Raised in a sentence and their translations

Key cases where subsidiarity concerns were raised.
Belangrijke zaken waarbij twijfels in verband met subsidiariteit zijn gerezen.
You were raised by the system.
Je bent opgevoed door het systeem.
Depends on how they were raised.
Afhankelijk van hoe ze zijn gerezen.
You were raised by a single mother.
Je bent opgevoed door een alleenstaande moeder.

But you were raised in the south. Yes!
Maar je bent opgegroeid in het zuiden.
You were raised in Titan?
Jij werd opgevoed in titan?
You were raised by humans on earth and now you wear their uniform.
U bent opgevoed door mensen op aarde. en nu draagt u hun uniform.
You were raised in chicago.
Je bent opgegroeid in chicago.
So you were raised in a zoo?
Dus je bent opgegroeid in een zoo?
And you were raised in an orphanage?
Je bent opgevoed in een weeshuis?
You were raised in a low-income home in brooklyn.
U werd opgevoed in een laag inkomen huis in brooklyn.
The following issues were raised.
Daarbij komen de volgende punten aan de orde.
You were raised on farm station and recruited by engineering.
Je bent opgegroeid op het boerderijstation, en gerekruteerd door de technische dienst.
The following issues were raised.
Daarbij komen de volgende zaken aan de orde.
Even though you were raised as a human, you are not one of them.
Hoewel je als mens bent grootgebracht, ben je geen mens.
You were raised by a single mom. emma shaw.
Je werd opgevoed door een alleenstaande moeder.
You were raised in a predominantly female household and you had serious.
Je bent opgevoed in een overwegend vrouwelijk huishouden en je had ernstige.
But do not forget, you were raised as a dane.
Maar vergeet niet dat jij als deen werd opgevoed.
You are latina because that is the culture you were raised in.
Jij bent latina omdat dat de cultuur is waarin je bent opgegroeid.
The following points were raised.
Daarbij komen de volgende punten aan de orde.
Was shortened but the damages were raised." We're convicted.
Is verkort maar de schades zijn gestegen.' we zijn veroordeeld.
You were raised by command.
Je bent grootgebracht door command.
You were raised by command.
Je bent opgevoed door command.
Well, i believed that you were raised in a foster home.
Ik geloof dat je in een pleegtehuis bent opgegroeid.
The following points were raised.
Hierbij komen de volgende punten aan de orde.
We were raised as brothers.
We groeiden op als broers.
Do not forget... you were raised as a dane.
Vergeet niet dat je werd opgevoed als deen.
I'm guessing, then, that you were raised by your mother?
Ik gis dat je bent opgevoed door jouw moeder?
Voices were raised.
Stemmen werden verheft.
We were raised listening to zeki mouren and pink floyd.
We groeiden op met muziek van zeki mouren en pink floyd.

Results: 406, Time: 0.1069

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More