WHAT THEY WANT IN DUTCH

Translation of What they want in Dutch

Results: 1984, Time: 0.2244

Examples of using What they want in a sentence and their translations

What they want... is outside these walls, not inside.
Wat ze zoeken is buiten deze muren, niet binnen.
Help customers find what they want in your shop.
Help klanten te vinden wat ze zoeken in de winkel.
Please give them what they want.
Geef ze wat ze vragen.
They have got what they want.
Ze kregen wat ze wilden.
And you give them what they want?
Geef je ze wat ze vragen?
Help customers find what they want in-store.
Help klanten te vinden wat ze zoeken in de winkel.
Give audiences what they want, when and where they want it.
Geef het publiek wat ze wil, waar en wanneer ze dat wil.
Now, nobody gets what they want.
Nu krijgt niemand wat ze wilden.
Chokepoint is exactly what they want.
Dat is precies wat ze zoeken.
If I don't deliver what they want, they will kill her.
Als ik ze niet breng wat ze vragen, dan vermoorden ze haar.
That whole deer-in-the-headlights thing is exactly what they want.
Die blik van een hert dat in de koplampen kijkt, is precies wat ze zoeken.
I will give them what they want.
Ik geef ze wat ze vragen.
What they want in order to agree to the interview.
Wat ze wil om in te stemmen met het interview.
I call it giving people what they want.
Ik noem het de mensen geven wat ze wilden.
I only give them what they want.
Ik geef ze alleen maar wat ze vragen.
Now--now you sound like someone who knows what they want. I do.
Nu klink je als iemand die weet wat ze wil.
All he ever tried to do was to give people what they want.
Hij wilde de mensen geven wat ze wilden.
I don't even know what they want.
Ik weet zelfs niet wat ze wilden.
Heff would let her think, what they want.
Heff zou haar laten denken, wat ze wil.
They told me what they want.
Ze vertelden me wat ze wilden.
Give audiences what they want.
Geef het publiek wat ze wil.
Guys used to getting what they want,
Mannen die gewend waren om te krijgen wat ze wilden.
Good girls always get what they want.
Een slimme meid krijgt wat ze wil.
We asked the fans what they want.
We hebben de fans gevraagd wat ze wilden.
They're getting exactly what they want.
Ze krijgen precies wat ze wilden.
He and the guys would break into drugstores, take what they want.
Zij braken in bij apotheken, namen wat ze wilden.
We don't know exactly what they want.
We weten niet precies wat ze wilden.
What they want?
What they want from him?
Wat wilden ze van hem?
Doesn't explain what they want with a high school kid.
Wat willen ze van een schoolkind.

Results: 1984, Time: 0.2244