WHEN WAS THE LAST TIME YOU IN DUTCH

Translation of When Was The Last Time You in Dutch

Results: 393, Time: 0.0404

Examples of using When Was The Last Time You in a sentence and their translations

When was the last time you went to a meeting?
Wanneer was de laatste keer dat je naar een vergadering ging?
When was the last time you saw your daughter?
Wanneer was de laatste keer dat je je dochter zag?
When was the last time you even left Atlanta?
Wanneer heb je de laatste keer atlanta verlaten?
When was the last time you were in contact with your father?
Wanneer was de laatste keer dat je in contact was met je vader?

Out of curiosity, when was the last time you raced?
Puur uit nieuwsgierigheid, wanneer is de laatste keer dat je een race reed?
When was the last time you talked to her?
Wanneer heb je de laatste keer met haar gesproken?
When was the last time you kissed someone sober?
Wanneer was de laatste keer dat je iemand nuchter kuste?
When was the last time you saw Blake?
Wanneer is de laatste keer dat je blake gezien hebt?
When was the last time you ate?
Wanneer heb je de laatste keer gegeten?
When was the last time you shaved under your arms?
Wanneer is de laatste keer dat je je hebt gescheerd onder je armen?
When was the last time you took me on holiday?
Wanneer was de laatste keer dat je mij op vakantie meenam?
When was the last time you talked to your daughter?
Wanneer was de laatste keer dat je sprak met je dochter?
When was the last time you... you cleaned that flue?
Wanneer heb je de laatste keer die schoorsteen gekuist?
And when was the last time you actually spent time with him?
En wanneer was de laatste keer dat je echt tijd met hem doorbracht?
When was the last time you heard from him?
Wanneer heb je de laatste keer van hem gehoord?
And when was the last time you checked the glucose?
En wanneer was de laatste keer dat je de glucose gecontroleerd?
Dad, when was the last time you smoked a cigarette?
Pap... wanneer heb je de laatste keer een sigaret gerookt?
When was the last time you showered?
Wanneer heb je de laatste keer gedoucht?
And when was the last time you saw him?
En wanneer was de laatste keer dat je hem zag?
When was the last time you slept?
Wanneer was de laatste keer dat je sliep?
When was the last time you saw ella Hayes?
Wanneer was de laatste keer dat je ella hayes zag?
When was the last time you saw evan?
Wanneer was de laatste keer dat je evan zag?
When was the last time you used?
Wanneer was de laatste keer dat je hebt gebruikt?
When was the last time you were in country, my friend?
Wanneer was de laatste keer dat je in het land was, mijn vriend?
When was the last time you trimmed your toenails? ohh.
Wanneer was de laatste keer dat je trim je teennagels? ohh.
When was the last time you got lucky?
Wanneer was de laatste keer dat je geluk had?
When was the last time you saw Kat?
Wanneer was de laatste keer dat je kat zag?
When was the last time you went to church?
Wanneer was de laatste keer dat je naar de kerk ging?
When was the last time you spoke with him?
Wanneer was de laatste keer, dat je met hem gesproken hebt? niemand.

Results: 393, Time: 0.0404

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"When was the last time you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More