WHO DO YOU THINK YOU IN DUTCH

Translation of Who do you think you in Dutch

Results: 218, Time: 0.0364

wie denk je dat je wie denk jij dat je tegen wie denkt u dat u wie denken jullie dat jullie

Examples of using Who do you think you in a sentence and their translations

Who do you think you are, general Motors?
Wie denk je dat je bent, general motors?
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
Uh, who do you think you are?
Wie denk jij dat je bent?
Who do you think you are talking to?
Tegen wie denkt u dat u het hebt?
Who do you think you are, God?
Wie denk je dat je bent, god?
Now, who do you think you are?
Wie denk jij dat je bent?
Who do you think you are?
Wie denk jij dat je bent?
Who do you think you are, who.
Wie denken jullie dat jullie zijn.
Who do you think you're talking to, Michel?
Tegen wie denkt u dat u praat, michel?
Who do you think you are to talk to me like that?
Wie denk je dat je bent, zo tegen mij te spreken?
And who do you think you are?
En wie denk jij dat je bent?
Who do you think you are man?
Wie denk je dat je bent, man?
All right, who do you think you are?
Goed, wie denken jullie dat jullie zijn?
Who do you think you are talking to?
Tegen wie denkt u dat u praat?
Hey, who do you think you are, huh?!
Wie denk jij dat je bent?
Now, who do you think you are?
Wie denken jullie dat jullie zijn?
Who do you think you are, Ryan?
Wie denk je dat je bent, ryan?
And who do you think you're addressing?
En tegen wie denkt u dat u spreekt?
Who do you think you are, old man?
Wie denk je dat je bent, ouwe?
Who do you think you're talking to here?
Tegen wie denkt u dat u het hebt?
Who do you think you are?
Wie denken jullie dat jullie zijn?
Yeah! who do you think you are? giving all these orders?
Wie denk jij dat je bent, om al die orders te geven?
Who do you think you are, huh?
Wie denk je dat je ben, huh?
Oi! who do you think you are?
Wie denk jij dat je bent?
Who do you think you are, god Himself?
Wie denk je dat je bent, god zelf?
Who do you think you are, coming here, accusing my family?
Wie denk jij dat je bent, hier komen en mijn familie beschuldigen?
All due respect, sweetheart, who do you think you are?
Met alle respect, lieverd, wie denk je dat je bent?
Yeah, who do you think you are?
Jah, wie denk je dat je bent?
Who do you think you are, my uncle Bernie?
Wie denk je dat je bent, mijn oom bernie?
Who do you think you are, Hemingway?
Wie denk je dat je bent? hemingway?

Results: 218, Time: 0.0364

Word by word translation


who
- die wie wiens wier diens
do
- doen wel
you
- je jij jou jullie jouw
think
- denk vind geloof mening volgens mij
you
- je jij jou jullie jouw

"Who do you think you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More