YAKUZA IN DUTCH

Translation of Yakuza in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0423

Examples of using Yakuza in a sentence and their translations

A war with the yakuza in tokyo.
Een oorlog met de yakuza in tokio.
What if the yakuza took him?
Wat als de yakuza hem heeft?
We believe the yakuza has been using them to smuggle heroin.
We denken dat de yakuza ze gebruikt om heroïne te smokkelen.
The yakuza, and i live here.
De yakuza. en ik woon hier.

Only the yakuza offer us a future.
Alleen de yakuza bieden ons 'n toekomst.
But the yakuza tolerate no traitors.
Maar de yakuza duldt geen verraders.
You see, Amy? the yakuza got it all wrong.
Zie je, amy, de yakuza hadden het helemaal mis.
There were rules yakuza respected and followed in the past.
Er waren regels die de yakuza in het verleden respecteerden en opvolgden.
The yakuza have been working with the nazis.
De yakuza hebben samengewerkt met de nazi's.
The yakuza underworld is ruled by chivalry and loyalty.
De yakuza onderwereld wordt geregeerd door ridderlijkheid en loyaliteit.
I was too low in the yakuza ranks to even talk to you.
Ik stond te laag in de yakuza rangorde om zelfs met je praten.
It fell into the hands of the yakuza.
Het viel in de handen van de yakuza.
Goro shioma, head of the yakuza.
Goro shioma, hoofd van de yakuza.
Paying protection to gangs like the yakuza.
Hij betaalde voor bescherming aan bendes als de yakuza.
Agent clark was looking into the yakuza.
Agent clark onderzocht de yakuza.
They were members of the yakuza.
Hetwarenleden van de yakuza.
They became the yakuza.
Zij werden de yakuza.
He knows a lot about the yakuza.
Hij weet veel over de yakuza.
She says you know a lot about the yakuza.
Ze zegt dat u veel over de yakuza weet.
The yakuza's dealings are of particular interest to us.
De yakuza's zaken zijn van bijzonder belang voor ons.
Yakuza who are even kidnapping members of government.
Yakusa's. elke dag wordt 't erger, met ontvoeringen. zelfs in de regering.
Became a yakuza, because i was bad.
Ik werd yakuza omdat ik slecht was.
What has the yakuza got to do with this?
Wat heeft yakuza ermee te maken?
Not inclined to believe yakuza lies, sergeant.
Ben niet geneigd yakuza- leugens te geloven, sergeant.
Can you remind our yakuza friends of the exact conditions of payment?
Kun je onze yakuza vrienden eraan herinneren van de precieze voorwaarden van betaling?
It belongs to a yakuza named katashi.
Het is van een yakuza genaamd katashi.
Listen, i live as a yakuza and i chose my destiny.
Luister, ik leef als een yakuza... en ik heb mijn bestemming gekozen.
We had two yakuza sitting outside our house yesterday.
We hadden twee yakuza buiten ons huis zitten gisteren.
You can't be a yakuza if you're afraid of the police!
Je kan geen yakuza zijn als je bang bent van de politie.

Results: 404, Time: 0.0423

SYNONYMS

S Synonyms of "yakuza"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More