YOU'RE ACTING IN DUTCH

Translation of You're Acting in Dutch

S Synonyms

Results: 390, Time: 0.0776

je gedraagt (182) je doet (89) je handelt (11) jullie gedragen je (9) gedraag je (9) je acteert (4) je reageert (4) doe niet zo (3) u handelt (3) doe je (3)

Examples of using You're Acting in a sentence and their translations

This is a bunch of f-ing S. You're acting like a b.
Dit is nogal f-ing S, je gedraagt je als een b.
You're acting insane.
Je doet gestoord.
You're acting like a spoiled child!
Je gedraagt je als een verwend kind!
You're acting weird again.
Je doet weer raar.

You're acting like you have been body swapped.
Je handelt alsof je lichaam is verwisseld.
You're acting like dad.
Je gedraagt je als papa.
You're acting.
Je gedraagt je.
You're acting like a skittish horse, where are you running to?
Je doet net als een schichtig paard. waar ren je naartoe?
You're acting a tad impulsively.
Je handelt wat impulsief.
You're acting like a bunch of fools.
Jullie gedragen je als een stel idioten.
You're acting like a little schoolgirl and not in a hot way.
Je gedraagt je als een klein schoolmeisje en niet in op een lekkere manier.
You're acting weird.
Je doet vreemd.
You're acting.
Je acteert.
You're acting like children.
Jullie gedragen je als kinderen.
You're acting on anger!
Je handelt uit woede!
Because you're acting like mussolini right now.
Omdat je reageert als mussolini momenteel.
You're acting like a couple of construction workers.
Jullie gedragen je als een stelletje bouwvakkers.
You're acting very strange.
Je doet heel vreemd.
You're acting out.
Je handelt uit.
So you're acting now?
Dus je acteert?
Dude, you're acting like you rich.
Kerel, je gedraagt je alsof je rijk bent.
You're acting all tweaky and shit.
Je doet allemaal halfgaar en bekakt.
You're acting crazy.
Je handelt gek.
That's stupid. You're acting like kids.
Jullie gedragen je als kinderen.
Stop, you're acting crazy.
Stop, doe niet zo gek.
You're acting stupid.
Je reageert dom.
You're acting like him.
Je gedraagt je als hem.
You're acting like it's the most terrible thing in the world.
Je acteert zoals het meest vreselijke in de wereld.
You're acting like a couple of selfish brats right now.
Jullie gedragen je als een stel egoïstische kinderen.
You're acting impulsively, philip.
Je handelt impulsief, philip.

Results: 390, Time: 0.0776

Word by word translation


you're
-
acting
- acteren handelen optreden doet waarnemend
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More