YOU ARE DEAD IN DUTCH

Translation of You Are Dead in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0641

je dood bent (127) ben je dood (52) je gaat eraan (18) gij dood zijt (5) ga je eraan (5) jullie gestorven zijn (4)

Examples of using You Are Dead in a sentence and their translations

Do not wait until you are dead to tell them you love them.
Wacht niet totdat je dood bent om te zeggen dat je van ze houdt.
You are dead, kid.
Je gaat eraan, jochie.
Then, maybe you will feel like you are dead.
Misschien voel je je dan wel alsof je dood bent.
You are dead, you are so dead!
Je gaat eraan. ik ga je vermoorden.

Alone, you are dead.
Alleen ben je dood.
For that, i should kill until you are dead.
Daarvoor zou ik je moeten vermoorden totdat je dood bent.
And you are dead, it's true.
En dan ben je dood. het is de waarheid.
You will be of no help to the people if you are dead.
Je zult geen hulp voor de mensen zijn, als je dood bent.
If you do not, you are dead.
Want anders ga je eraan.
Alright, now you're dead!
Goed, je gaat eraan.
If not... you're dead!
En zo niet... dan ga je eraan.
You can listen to your wife when you are dead.
Je kan naar jouw vrouw luisteren wanneer je dood bent.
If you get hit, you are dead. hike back to base.
Als je wordt geraakt, ben je dood en kom je terug.
You are dead, pal.
Je gaat eraan.
If you don't, you are dead.
Zo niet, dan ga je eraan.
You are dead to us, dr. altman.
Voor ons ben je dood, dr. altman.
Now you are dead.
Je gaat eraan.
But you will only be that way when you are dead.
Maar de enige wijze waarop je dat bent, is als je dood bent.
If you lay a finger on her, you're dead!
Als je haar ook maar met één vinger aanraakt ga je eraan.
You are dead, you stupid son of a bitch.
Je gaat eraan, kolerehond.
You are nothing worth for narnia if you are dead.
Je bent niets waard voor narnia als je dood bent.
Then you are dead to me.
Dan ben je dood voor mij.
If she finds a naked beer poster, you are dead.
Als ze een naakte bierposter vindt ben je dood.
No, pay up or you're dead!
Nee, anders ga je eraan.
Eng one small noise, you are dead. you believe me?
Een kik en je gaat eraan, hoor je?
You're not dead until you are dead.
Je bent pas dood als je dood bent.
Donovan, you're dead!
Donovan, je gaat eraan.
Now, to the world, you are dead.
Nu, voor de wereld, ben je dood.
Charlotte's only inheriting because everybody thinks that you are dead.
Charlotte is de enige erfgename, want iedereen denkt dat je dood bent.
My husband believes that you are dead.
M'n man denkt dat je dood bent.

Results: 403, Time: 0.0641

See also


until you are dead
totdat je dood bent
you are so dead
je bent zo dood
though you are dead
al ben je dood al bent u dood
are dead because of you
zijn dood door jou
that when you are dead
dat wanneer jullie dood zijn
i'm sorry you are dead
spijt me dat je dood bent
neck until you are dead
de nek totdat je dood bent de nek tot u dood bent
you are dead and gone
ben jij dood en weg je bent dood en verdwenen
people are dead because of you
mensen zijn dood door jou
are all dead because of you
zijn allemaal dood vanwege jou zijn dood door jouw zijn allemaal dood door jou
not rest until you are dead
niet rusten je dood bent rust niet tot jij sterft niet rusten jij dood bent
men are dead because of you
mensen zijn dood door jou mannen dood zijn door jou mannen zijn dood dankzij jou

Word by word translation


you
- je jij jou jullie jouw
are
- worden gaan zitten staan hebben
dead
- dood overleden dead is dode
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More