YOU DON'T REMEMBER IN DUTCH

Translation of You Don't Remember in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.079

je weet niet meer (46) je niet herinnert (7) je nog (11) ben je vergeten (2) weet je niets meer (2)

Examples of using You Don't Remember in a sentence and their translations

You don't remember speaking to her?
Je weet niet meer dat je haar gesproken hebt?
You don't remember who you are.
Je weet niet meer wie je bent.
This guy... the one you say you don't remember seeing.
Deze man, die je je niet herinnert gezien te hebben.
You don't remember kissing me?
Je weet niet meer dat je me kuste?

You don't remember saying that?
Weet je nog dat je dat gezegd hebt?
Yeah. what if you don't remember killing that girl?
Wat als je je niet herinnert dat je het meisje hebt vermoord?
You're admitting you don't remember...-... what happened.
Dan geef je dus toe dat je je niet herinnert... wat er gebeurd is.
You don't remember when harris broke his arm?
Nee. je weet niet meer wanneer harris zijn arm brak?
You don't remember how we scandalized folks just riding the yonge streetcar.
Weet je nog hoe we te keer gingen tegen mensen die de tram gebruikten?
You don't remember what you did to me?
Je weet niet meer wat je me aangedaan hebt?
You don't remember last night, huh?
Weet je niets meer van gisteren?
It's strange to miss someone you don't remember.
Vreemd om iemand te missen die je je niet herinnert.
You don't remember what i showed you?
Weet je nog wat ik je heb voorgedaan?
Anything else you don't remember about that day?
Is er nog iets wat je, je niet herinnert van die dag?
You don't remember anything?
Niets? weet je niets meer?
So you don't remember a house number?
Weet je nog het huisnummer?
I know. you don't remember where you got your bruises.
Ik weet het, je weet niet meer waar jij je blauwe plekken van hebt.
You don't remember who gave you this bottle?
Weet je nog van wie je dat gekregen hebt?
You might see things you don't remember.
Je zou dingen kunnen zien die je je niet herinnert.
You don't remember how you got here?
Je weet niet meer hoe je hier kwam?
You don't remember their wedding?
Weet je nog toen ze trouwden?
You don't remember how competitive it was.
Je weet niet meer hoe concurrerend het was.
You don't remember how you got to the campground?
Je weet niet meer hoe je op die camping kwam?
You don't remember my writing.
Weet je nog dat ik schrijf?
You don't remember that you killed her?
Weet je nog dat je haar vermoordde?
You don't remember who put it in your bag?
Je weet niet meer wie hem in je tas deed?
So you don't remember how you got home?
Dus je weet niet meer hoe je thuiskwam?
You don't remember if it had two doors or four doors, do you?
Weet je nog of het een twee- of vierdeurs was?
You don't remember when we met.
Je weet niet meer wanneer we elkaar hebben ontmoet.

Results: 399, Time: 0.079

See also


you don't remember it
je het niet kan herinneren
you don't remember where
je weet niet meer waar
so you don't remember
dus je weet niet meer jij je dus niet herinneren dus je herinner niet dus je weet niets meer
that you don't remember
dat je niet meer weet
you don't remember this
je dat niet meer je dit niet meer deze herken je niet
but you don't remember
maar je weet het niet meer
you don't remember any
herinner jij je niks je niet meer weet niets u weet niets herinner je niets
you don't remember him
herinner je hem niet meer je hem niet herinnert je kent hem niet je herkent hem niet meer
like you don't remember
zoals jij herinneren geen je niet meer weet zoals jij niet meer weet jij je niet herinnert
they don't remember you
ze herinneren zich niet dat je zij herinneren zich niet dat je ze zich jou niet herinneren
things you don't remember
dingen die jij je niet meer herinnert de dingen die je niet meer weet
you don't remember much
je niet veel te herinneren je niet veel meer weet jij niet veel herinnert
because you don't remember
omdat u zich niks herinnert omdat u dat niet weet omdat jij je niet herinnert
you don't remember them
jij herkent geen hen jullie kunnen ze niet meer herinneren herinner je ze niet
you don't remember which
u weet niet meer welke je niet meer welke weet je niet welke

Word by word translation


you
- je jij jou jullie jouw
don't
- niet heb geen maakt doe geen toch
remember
- herinner weet je nog onthouden vergeet niet denk
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More