YOU MUST NOT IN DUTCH

Translation of You Must Not in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.0858

Examples of using You Must Not in a sentence and their translations

You must not give up.
Je moet niet opgeven.
Well, you must not go.
Nou je moet niet gaan.
You must not cut into the child.
U mag niet in het kind snijden.
You must not smoke before or during the test.
U mag niet roken vóór of gedurende de test.

You must not go again to Francesca's.
Je moet niet meer naar francesca gaan.
But you must not accept until you know all the possibilities.
Maar u mag niet toezeggen vooraleer u alle mogelijkheden kent.
You must not come.
Je moet niet komen.
He says, you must not sit so close.- What?
U mag niet zo dichtbij zitten.
You must not think of leaving.
Je moet niet denken aan vertrekken.
Mom, you must not call.
Mam, je moet niet bellen.
You must not proceed to Teheran!
U mag niet doorvliegen naar teheran.
You must not come over here, Kayo!
Je moet niet naar hier komen, kayo!
You must not be treated with ORENCIA if you have severe infection.
U mag niet behandeld worden met ORENCIA als u een ernstige infectie heeft.
You must not be angry.
Je moet niet boos zijn.
You must not become pregnant if you are taking ZEPATIER with ribavirin.
U mag niet zwanger worden als u zepatier gebruikt met ribavirine.
You must not be so agitated, susan.
Je moet niet zo opgewonden zijn, susan.
You must not become pregnant while taking revlimid.
U mag niet zwanger worden wanneer u revlimid gebruikt.
Jerry, you must not fight.
Jerry, je moet niet vechten.
You must not become pregnant while taking this medicine.
U mag niet zwanger worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.
You must not talk this way.
Je moet niet zo praten.
You must not get pregnant while using NULOJIX.
U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling met NULOJIX.
You must not die.
Je moet niet doodgaan.
You must not stop taking agenerase without consulting your doctor.
U mag niet stoppen met inname van agenerase zonder met uw arts te overleggen.
You must not go. you must stay.
U mag niet gaan, blijft u toch hier!
You must not fail.
Je moet niet falen.
You must not love your wife, michael.
Je moet niet van je vrouw houden, michael.
You must not be heard.
U mag niet gehoord worden.
You must not.
Je moet niet.
You must not be captured by the enemy.
U mag niet door de vijand gevangen worden.
You must not listen.
Je moet niet luisteren.

Results: 399, Time: 0.0858

See also


you must not forget
je mag nooit vergeten vergeet u echter niet je moet niet vergeten niet vergeten mag worden
you must not only
je moet niet alleen u moet niet alleen u dient niet slechts
you must not know
je weet vast niet je niet mag weten je weet zeker niet
that you must not
die u niet mag dat mag je dat gij niet moest
you must not interfere
je mag niet tussen beiden komen u moet het niet onderbreken je moet niet bemoeien
you must not fight
je moet niet vechten u moet niet vechten
what you must not
wat je niet mag
you must not be treated
mag u niet behandeld worden

Word by word translation


you
- je jij jou jullie jouw
must
- moet mag dient vast moeten
not
- niet geen nooit geene niets
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More