YOU RETURN IN DUTCH

Translation of You Return in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0936

je terug (62) je terugkomt (55) je terugkeert (31) je teruggaat (7) je weer (5) uw terugkomst (3) jullie terugkeer (3) u komt (2) beantwoordt je (1)

Examples of using You Return in a sentence and their translations

You return to Nottingham?
Ga je terug naar nottingham?
When you return to your time you will merge with your other self.
Als je terugkomt in jouw tijd smelt je samen met je andere ik.
A thousand when you return.
Duizend als je terug bent.
No. but if you return to your seat, i can get you some pate.
Maar als je terugkeert naar je zetel, kan ik je paté brengen.

Why did you return to Syria?
Waarom ging je terug naar syrië?
When you return, then?
Dan wanneer je terugkomt?
I will be here when you return, if it is what you want.
Ik ben hier als je terugkeert, als je dat wilt.
When you return, we will take berlin.
Als je terugkomt, nemen we berlijn in!
When you return to new York?
Wanneer ga je terug naar new york?
When you return to rome, you must be fateful to me.
Als je teruggaat naar rome, moet je me trouw blijven.
I would like to make a few adjustments to your alcove before you return.
Ik wil je alkoof even afstellen voor je teruggaat.
Did you return what you took?
Heb je terug gelegd wat je gepakt hebt?
When you return.
Als je terugkomt.
When do you return to duty?
Wanneer moet je weer in dienst?
Your father demands you return to the village.
Je vader eist dat je terugkeert naar het dorp.
Commander has requested you return to base. over.
Commandant heeft geëist dat je terugkeert naar de basis.
I will stay here until you return... or not.
Ik zal hier blijven tot je terug bent... of niet.
When will you return to school?
Wanneer ga je weer naar school?
Are you sure? you will be killed if you return.
Je sterft als je teruggaat.
But I'm sure you will find some improvements when you return.
Maar u zult wel verbeterpunten vinden bij uw terugkomst.
When you return, johnny c.
Als je terugkomt, johnny c.
Though i will be sorry to see you return to your treehouse.
Maar toch zal het me spijten om je terug naar het boomhuis te zien gaan.
So... is this also a farewell dinner... before you return?
Is dit ook een afscheidsdiner voordat je teruggaat?
To god shall you return; he is powerful over everything.
Tot allah is jullie terugkeer, en hij is almachtig over alle dingen.
When you return, you will be proud of me.
Als je terugkomt, zul je trots op me zijn.
But once you're satisfied, it is important that you return to us.
Daarna is 't belangrijk dat je weer bij ons komt.
When you return, knock like this.
Als je terugkeert, klop je zo.
When you return to storybrooke, seek him out.
Als je terugkeert naar storybrooke, zoek hem dan op.
You return home... find your dog... start looking for roger.
U komt thuis en vindt uw hond. u gaat op zoek naar roger.
When you return i will make you an executive vice president.
Wanneer je terug bent, maak ik je executive vice president.

Results: 393, Time: 0.0936

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More