YOUR ANGER IN DUTCH

Translation of Your Anger in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0698

je woede (182) je boosheid (33) je kwaadheid (10) uw toorn (4)

Examples of using Your Anger in a sentence and their translations

Nurture your envy, katie, your anger, it's the way forward.
Voed je afgunst, katie, je woede, het is de weg vooruit.
It's feeding your anger.
Het is je boosheid aan het voeden.
If it fuels your anger use it.
Als het je woede voedt, gebruik het.
No, you were letting your anger and frustration affect your judgement.
Nee, je liet je kwaadheid en frustratie de overhand nemen.

Use your anger.
Gebruik je woede.
You're directing your anger at the wrong people.
Je richt je boosheid op de verkeerde mensen.
Heap your anger on me and spare my child.
Laat uw toorn op mij neerkomen en spaar m'n kind.
Let your anger erupt.
Laat je woede uitbarsten.
Let out all your anger and cut this chain.
Laat al je boosheid eruit en hak die ketting door.
I understood your anger before.
Ik snapte je kwaadheid hiervoor wel.
Visualize your anger as a red cloud inside your body.
Visualiseer je kwaadheid als een rode wolk binnen in je lichaam.
Your anger is misplaced.
Je boosheid is misplaatst.
But i feared to tell you because of your anger.
Ik durfde niks te zeggen uit angst voor uw toorn.
Let your anger fully erupt.
Laat je woede volledig uitbarsten.
I can feel your anger growing inside.
Ik kan je kwaadheid voelen groeien binnen in je.
You know your anger makes you careless.
Je weet dat je boosheid je onvoorzichtig maakt.
Your anger was a source of strength.
Je woede was een bron van kracht.
Inhale your anger and let it all out with a good right hook.
Adem je boosheid in en laat het eruit met een goede rechtse hoek.
You miss opportunities. like your anger before and mine right now.
Je mist kansen als je woede daarnet, en die van mij nu.
Your anger is your weakness.
Je kwaadheid is je zwakheid.
You need to recover by expressing your anger.
Je moet herstellen door je kwaadheid te uiten.
And your anger is hurting our relationship.
En je boosheid schaadt onze relatie.
But your anger... your jealousy.
Maar je woede... je jaloezie.
I asked you to put aside your anger.
Ik vroeg je om je boosheid opzij te zetten.
But your anger will just get you killed.
Maar je woede zal je enkel de dood injagen.
You gotta control your anger, varia.
Je moet je boosheid bedwingen, varia.
Your anger it's very controlled.
Je woede is zeer beheerst.
Your anger, it didn't kill your wife.
Je boosheid, het... het heeft je vrouw niet gedood.
Your anger.
Je woede.
I can feel your anger.
Ik kan je woede voelen.

Results: 406, Time: 0.0698

See also


to your anger
aan je woede van je woede op je woede aan jullie woede naar je woede
about your anger
over je woede
in your anger
in je woede je kwaad in uw boosheid met je kwaadheid
is your anger
is je woede
your anger will
je woede zal uw woede zal woede raak je jouw boosheid kan
on your anger
aan je woede
but your anger
maar je woede
for your anger
voor je woede voor je boosheid voor je agressie
control your anger
controleer je woede je woede onder controle control your anger controleer uw woede
that your anger
door uw woede dat uw boosheid dat u woede
aside your anger
je woede opzij je boosheid opzij
think your anger
denk dat je woede denkt dat je woede
use your anger
gebruik je woede
your anger buddy
je woede maatje je woedemaatje jouw woedemaatje
your anger problem
je agressie probleem je woedeaanvallen

Word by word translation


your
- je uw jouw jou uwen
anger
- woede boosheid kwaadheid boos kwaad

S Synonyms of "your anger"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More