ANYTHING TO DO IN FINNISH

Translation of Anything To Do in Finnish

Results: 742, Time: 0.1748

mitään tekemistä (322) tekemistä (77) jotain tekemistä (95) mitenkään (8) tehdä mitään (3) kaikki mikä (3) jotenkin (3) mitä tahansa (2) tekemisissä (72) missään tekemisissä (49) jotakin tekemistä (7) tekemisiin (6)

Examples of using Anything To Do in a sentence and their translations

Mitään tekemistä

Did it have anything to do with the election?
Oliko sillä mitään tekemistä vaalien kanssa?
I don't have anything to do with him anymore.
Minulla ei ole mitään tekemistä enää hänen kanssaan.

Tekemistä

( to do , making , conclusion )
This successor talk have anything to do with Cookie?
Onko seuraajapuheilla tekemistä cookien kanssa?
I don't have anything to do with 700, foster.
Minulla ei ole tekemistä 700 fosterin kanssa.

Jotain tekemistä

Does it have anything to do with that prank call?
Onko sillä jotain tekemistä sen pilapuhelun kanssa?
Did you have anything to do with it?
Oliko sinulla jotain tekemistä sen kanssa?

Mitenkään

( way , possibly , any )
But that does not have to have anything to do with you and me.
Mutta sen ei tarvitse mitenkään liittyä sinuun ja minuun.
I doubt it has anything to do with the plot to assassinate lincoln.
Epäilen, ettei se liity mitenkään lincolnin salamurhaan.
So is there anything to do in this town besides eat?
Voiko täällä tehdä mitään muuta kuin syödä?
I don't know that there's anything to do.
En tiedä, tarvitseeko tehdä mitään.

Jotenkin

( somehow , kind , in some way )
Suggesting i have anything to do with my wife's death?
Vihjaatteko minun liittyvän jotenkin vaimoni murhaan?
You're not suggesting we had anything to do with that?
Ette kai vihjaa, että me liitymme siihen jotenkin?
Other sentence examples
Have anything to do with you?
Ole mitään tekemistä sinun kanssasi?
He hasn't anything to do with it.
Erikillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
I didn't have anything to do with bethany Young's murder.
Minulla ei ollut tekemistä bethany youngin murhan kanssa.
Then... did you have anything to do with the FBI?
Onko sinulla sitten jotain tekemistä fbi:n kanssa?
Who said i had anything to do with that?
Kuka sanoi minulla olevan mitään tekemistä sen kanssa?
How does that have anything to do with an arms dealer?
Mitä sillä on tekemistä aseidentoimittajan kanssa?
I don't think this has anything to do with politics.
Ei kai tähän politiikka mitenkään liity.
Sir, anything to do with that is montgomery county police hot line.
Herra, kaikki mikä siihen liittyy, on montgomery countyn poliisin asia.
Did your wife have anything to do with this?
Oliko vaimollasi jotain tekemistä tämän kanssa?
She didn't have anything to do with the heist.
Hänellä ei ollut mitään tekemistä ryöstön kanssa.
Have anything to do with that?
Sinulla ollut tekemistä sen kanssa?
The heparin decision didn't have anything to do with the outcome.
Päätös hepariinista ei liity lopputulokseen mitenkään.
Did ingrid eriksson have anything to do with the business?
Oliko lngrid erikssonilla jotain tekemistä kaupan kanssa?
Hey, trent didn't have anything to do with this.
Trentillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa.
Could it have anything to do with nuclear tests? i checked?
Voisiko sillä olla tekemistä heidän ydinkokeidensa kanssa?
If i find out you had anything to do... don't threaten me.
Jos selviää sinulla olevan jotain tekemistä... älä uhkaile minua.
Paul doesn't have anything to do with this.
Paulilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Anything to do with her life these days.
Mitä tahansa hänen elämäänsä liittyvää.

Results: 742, Time: 0.1748

See also


had anything to do
ollut mitään tekemistä
has anything to do
ole mitään tekemistä
do anything to get
mitä vain saadakseen
do anything to save
mitä tahansa pelastaakseen
prepared to do anything
valmis tekemään mitä tahansa
do anything to win
mitä vain voittaakseen
anyone to do anything
ketään tekemään mitään
do anything to avoid
mitä tahansa välttääkseni
to do anything wrong
tehdä mitään väärää
to do anything rash
tehdä mitään hätiköityä tehdä mitään harkitsematonta ole tehdä jotain harkitsematonta tekevän mitään hätiköityä
do anything to jeopardize
tekisi mitään vaarantaakseni
ready to do anything
valmis mihin tahansa valmis tekemään mitä valmis mihin vain
to do anything fun
tehdäksesi mitään hauskaa tehdä jotain kivaa
anything more to do
enää missään tekemisissä enää olla tekemisissä

Word by word translation


anything
- mitään jotain kaikki mistään mihinkään
to
- ja että to on mukaan jotka luo
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More