AROUND THE CLOCK IN FINNISH

Translation of Around the clock in Finnish

Results: 333, Time: 0.0624

Examples of using Around the clock in a sentence and their translations

Support is available around the clock every day of the year.
Tuki on käytettävissä ympäri vuorokauden joka päivä ympäri vuoden.
I want guards posted here around the clock plus constant observation.
Haluan tänne vartijan kellon ympäri- ja jatkuvan tarkkailun.
It offers around the clock support services via e-mail, fax or telephone.
Se tarjoaa ympäri vuorokauden tukipalveluja sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse.
Make sure laura and those girls are rehearsing around the clock.
Lauran ja tyttöjen täytyy treenata tauotta.
Where is the sun around the clock for 6 months.
Missä on aurinko ympäri vuorokauden 6 kuukautta.
Well, bradley had been working around the clock, and i was feeling neglected.
No bradley on työskennellyt kellon ympäri ja tunsin itseni laiminlyödyksi.
OSS has us working around the clock.
OSS pitää meidät töissä tauotta.
Agency has provided after-sales service, including advice around the clock.
Virasto on antanut huoltopalvelua, mukaan luettuna neuvot ympäri vuorokauden.
Blood pressure monitoring around the clock is important for diagnosing hypertension.
Ympärivuorokautinen verenpaineen seuranta on tärkeää korkean verenpaineen diagnosoinnissa.
This will run around the clock once you checked the titan poker software.
Tämä toimii kellon ympäri, kun olet tarkistanut titan poker ohjelmisto.
We have been working around the clock to construct them.
Olemme työskennelleet kellon ympäri valmistaessamme niitä.
Bread and water, icy showers guards whomping your ass around the clock.
Vettä ja leipää, hyisiä suihkuja, tauotta piekseviä vartijoita.
Open every day around the clock.
Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden.
Service around the clock is always included addcarrental.com.
Ympärivuorokautinen palvelu sisältyy hintoihimme addcarrental.com.
Efforts continue around the clock.
Työ jatkuu ympäri vuorokauden.
We have to keep someone on guard around the clock.
Jonkun on pidettävä vahtia kellon ympäri.
Continue long-range scans for numiri patrols around the clock.
Jatkakaa numiripartioiden pitkänmatkan luotausta kellon ympäri.
You can call the telephone health service tel.(09) 310 100 23 around the clock.
Voit soittaa terveysneuvontaan puh. 09_310_10023 ympäri vuorokauden.
The customer-support at magicbox casino is reliable and quick and available around the clock.
Magicbox casinon asiakaspalvelu on luotettava ja nopea ja käytettävissä ympäri vuorokauden.
He eats around the clock.
Hän syö kellon ympäri.
Paradise casino walkerhill is working around the clock and without interruption.
Paradise casino walkerhill työskentelee ympäri vuorokauden ja keskeytyksettä.
We had three games of five-card stud going around the clock.
Meillä oli kolme sököpöytää käynnissä kellon ympäri.
So is caroline still baking for you guys around the clock?
Yhäkö caroline leipoo teille pojille kellon ympäri?
Sun palace casino provides players with around the clock customer support service.
Sun palace casino tarjoaa pelaajille ympäri vuorokauden asiakaspalvelun.
All of the maternity hospitals are open around the clock.
Kaikki synnytyssairaalat ovat auki ympäri vuorokauden.
We will be monitoring her around the clock.
Tarkkailemme häntä kellon ympäri.
They're watching her around the clock.
He tarkkailevat häntä kellon ympäri.
H serves around the clock also during christmas and new year.
H palvelee myös joulun ja uudenvuoden aikaan ympäri vuorokauden.
Me and my two deputies will take turns watching the place around the clock.
Minä ja kaksi apulaistani- vahdimme paikkaa vuorotellen kellon ympäri.
The reception is open around the clock.
Vastaanotto on avoinna ympäri vuorokauden.

Results: 333, Time: 0.0624

See also


operate around the clock
toimii ympäri vuorokauden
almost around the clock
lähes kellon ympäri melkein ympäri vuorokauden
service around the clock
ympärivuorokautinen palvelu palvelua ympäri vuorokauden
works around the clock so
toimii ympäri vuorokauden , joten toimii ympäri vuorokauden , jotta
it is open around the clock
se on avoinna ympäri vuorokauden
have been working around the clock
on tehnyt töitä kellon ympäri
the support staff is available around the clock
tukihenkilöstö on käytettävissä ympäri vuorokauden
her around the clock
häntä kellon ympäri
ticking clock
tikittävästä kellosta

Word by word translation


around
- noin ympäri paikalla täällä kaikkialla
clock
- kello clock aika vuorokauden tkm

S Synonyms of "around the clock"


24/7
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More