DAYS A WEEK IN FINNISH

Translation of Days a week in Finnish

Results: 603, Time: 0.0486

päivää viikossa kertaa viikossa päivänä viikossa päivältä viikossa
times a weektimes weeklydays a week

Examples of using Days a week in a sentence and their translations

The newspaper is published six days a week- Monday through Saturday.
Sanomalehti ilmestyy kuusi kertaa viikossa, maanantaista lauantaihin.
I work out six days a week.
Treenaan kuusi kertaa viikossa.
He will be paid $500 per day for minimum 3 days a week.
Sitä maksetaan enintään 500 päivältä viideltä päivältä viikossa.
I get Nick two days a week.
Nick on minulla kaksi kertaa viikossa.
Benefits are paid for six days a week.
Etuuksia maksetaan kuudelta päivältä viikossa.
I can't imagine seeing you only two days a week.
En voi kuvitella näkeväni sinua vain kaksi kertaa viikossa.
Yeah, my daughter Natalie babysat him two to three days a week.
Kyllä. Tyttäreni Natalie vahti häntä kaksi tai kolme kertaa viikossa.
This process can take up two- three days a week.
Tämä prosessi voi kestää kaksi- kolme kertaa viikossa.
And, so, I have moved out. see the girls a couple of days a week.
Minä muutin pois kotoa ja näen tyttöjä pari kertaa viikossa.
At least three days a week.
Ainakin kolme kertaa viikossa.
Five, six days a week.
Viisi, kuusi kertaa viikossa.
I thought that maybe you could coach him a couple of days a week.
Ajattelin, että voisit valmentaa häntä pari kertaa viikossa.
Tom teaches French five days a week.
Tomi opettaa ranskaa viisi kertaa viikossa.
We basically booked the studio, 7 days a week, for 14 or 15 months.
Varasimme studion, seitsemäksi päiväksi viikossa, 14-15 kuukauden ajaksi.
Apparently they live together a few days a week.
He asuvat kuulemma yhdessä muutaman päivän viikossa.
The Gazette is published six days a week.
Lehti julkaistaan kuutena päivänä viikosta.
My father wants me to have 5 days a week.
Isäni haluaa minun saavan 5 päívää viikossa.
She's a fund raiser for a charity in London. Part time, three days a week.
Hän on lontoolaisen järjestön osa-aikainen varainkerääjä.
The library is open seven days a week.
Kirjasto oli avoinna 7 tuntia viikossa.
we're in the gym two, three times a day, six days a week.
He eivät tiedä, että käymme salilla kaksi, kolme kertaa päivässä kuusi päivää viikossa.
985.""lt soon became his passion and he started dancing six days a week.
ja siitä tuli hänen intohimonsa ja hän ryhtyi tanssimaan- kuusi kertaa viikossa.
eat only one kind of fruit for a day, 7 days a week therefore implies acceptance of different types of fruit 7.
samalla syö vain yhdenlainen hedelmiä päivässä, 7 päivää viikossa siis merkitsee hyväksymistä eri hedelmä- 7.
The support personnel are available 24 hours a day, seven days a week, and they can be reached via email, live chat, and online form.
Tukihenkilöstö on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, ja heihin voidaan tavoittaa sähköpostia, live chatia ja online-lomaketta.
Ruby Slots Casino offers a 24 hour a day, seven days a week customer service centre which may be contacted by meail,
Ruby Slots Casino tarjoaa 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa asiakaspalvelukeskuksen, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse,
is 66% of the calculation basis and is paid five days a week.
Vuotuisen kuntoutustuen määrä on 66prosenttia laskennan perusteena olevasta summasta, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.
of the calculation basis per day and is paid five days a week.
Työttömyyspäiväraha on 0,24prosenttia laskennan perusteena olevasta määrästä, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.
in Finland: one-half of employed persons had worked on five days a week.
Viisipäiväinen työviikko on Suomessa yleisin: puolet työllisistä oli työskennellyt viitenä päivänä viikossa.
he had three shifts working around the clock seven days a week, to produce 10 different models.
jossa hän oli kolmessa vuorossa töitä kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa, tuottaa 10 eri malleja.
forex trading signals that are 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year!
Mitä saat on ilmainen valuuttakaupasta signaaleja, jotka ovat 24 tuntia päivässä, 7 päivänä viikossa, 365 päivää vuodessa!
universal service comprising at least one delivery and collection five days a week for every EU citizen.
joka sisältää vähintään yhden jakelun ja keräilyn viitenä päivänä viikossa jokaiselle EU: n kansalaiselle.

Results: 603, Time: 0.0486

See also


open seven days a week
avoinna seitsemän päivää viikossa avoinna 7 tuntia viikossa auki seitsemänä päivänä viikossa
work seven days a week
työtä seitsemän päivää viikossa teen töitä 7 päivänä viikossa
a couple of days a week
pari päivää viikossa pari kertaa viikossa parina päivänä viikossa parina iltana viikossa
a day seven days a week
vuorokaudessa , seitsemänä päivänä viikossa
one week and two days
yksi viikko ja kaksi päivää
once a week
kerran viikossa
a few days ago
muutama päivä sitten hiljan

Word by word translation


days
- päivää vuorokautta aikoina days päivän
week
- viikolla week weekin viikon viikossa

S Synonyms of Days a week


times a week
times weekly
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More