DO YOU REMEMBER IN FINNISH

Translation of Do You Remember in Finnish

S Synonyms

Results: 1638, Time: 0.0458

Examples of using Do You Remember in a sentence and their translations

Do you remember what time he left?
Muistatko, mihin aikaan hän lähti?
Do you remember telling me that everyone at court thinks you're crazy?
Muistatko, kun sanoit kerran, että kaikki hovissa pitävät sinua hulluna?
Do you remember when we went to key West?
Muistatko kun käytiin key westissä?
Do you remember this place, Joe?
Muistatko tämän paikan, joe?

Do you remember what time he arrived?
Muistatteko mihin aikaan hän saapui?
Do you remember? we used to play in the park near the lake.
Muistatko, kun leikimme puistossa järven luona?
Do you remember that amazing apple pie we had just after the invasion?
Muistatko sen mahtavan omenapiiraan, jota söimme juuri invaasion jälkeen?
Do you remember that he had the free silver policy.
Muistatteko että hänellä oli vapaan hopean poliitikka.
Maria, what else do you remember?
Mitä muuta muistat, maria?
Do you remember valentina said,"A statement, public and brutal.
Muistatko, kun valentina puhui julkisesta ja raa'asta julistuksesta?
What sort of things do you remember best?
Millaisia asioita muistat parhaiten?
Do you remember that day at the hospital?
Muistatteko sen päivän sairaalassa?
Do you remember the first time you foresaw someone's death?
Muistatko, kun ensi kerran näit ennalta jonkun kuoleman?
What do you remember about the national savings and loan hold-up six years ago?
Mitä muistatte nsal-pankin ryöstöstä kuusi vuotta sitten?
Do you remember the code name of that operation?
Muistatko sen operaation koodinimen?
Do you remember lewis, that fella i brought in here?
Muistatteko lewisin, sen tyypin jonka toin tänne?
Do you remember what contract he was looking for?
Muistatko, mitä sopimusta hän etsi?
Do you remember i thought mrs patmore might have an idea about mrs Hughes's dress?
Muistatteko, kun arvelin että rouva patmore ratkaisee hääpukupulman?
What do you remember after that?
Mitä muistat sen jälkeen?
Do you remember i spoke to you about the war?
Muistatko, kun puhuin kanssasi sodasta?
So, what do you remember about the allesandro cosanza kidnapping?
Mitä muistatte allesandro cosanzan kidnappauksesta?
Do you remember when you boys were young?
Muistatko, kun te pojat olitte nuoria?
Do you remember that movie sliding Doors?
Muistatteko leffan" sliding doors"?
Tell me, michael, what do you remember about... that night, Halloween?
Kerro michael,- mitä muistat siitä illasta, halloween-illasta?
Do you remember playing in the snow with Hakim?
Muistatko, kun leikitte lumessa hakimin kanssa?
How much do you remember about the flight?
Miten paljon muistatte lennosta?
Do you remember that you are hunting lost your gloves?
Muistatteko, kun kadotitte käsineen metsästämässä?
What else do you remember, Bob?
Mitä muuta muistat, bob?
Do you remember where she treated you?
Muistatko, missä hän hoiti sinua?
Do you remember working last night?
Muistatko, kun olit töissä eilisiltana?

Results: 1638, Time: 0.0458

Word by word translation


you
- sinun sinä sinua sinulle
remember
- muista muistathan on muistettava muistella muistatko
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More