EVERYONE IN THE WORLD IN FINNISH

How to say everyone in the world in Finnish

S Synonyms

Results: 35, Time: 0.061

Examples of using Everyone In The World in a sentence and their translations

Right after everyone in the world realized that sardines are super gross.
Heti sen jälkeen kaikki maailmassa tajusivat että sardiinit ovat todella ällöjä.
Everyone in the world watches movie trailers.
Kaikki maailmassa katsovat elokuvien trailereita.
If everyone in the world takes this shot, half of them are going to die.
Jos kaikki maailmassa ottaisivat pistoksen,- puolet heistä tulisi kuolemaan.
Everyone in the world should know me by now!
Kaikkien maailmassa pitäisi tuntea minut tähän mennessä!

You love everyone in the world.
Rakastan kaikkia maailman ihmisiä.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
Kyseessä on aarre, jota kaikkien maailmassa on vaalittava ja suojeltava.
Everyone in the world is subject to a system of law.
Kaikkiin maailman ihmisiin on sovellettava oikeusjärjestystä.
Ifeveryonein theworld couldhaveabitcoinaddress, everyone in the world could be banked fairly quickly.
Jos jokaisella maailmassa olisi bitcoin-osoite, niin kaikilla maailman ihmisillä olisi pankkitili melko nopeasti.
You want to record data on everyone in the world!
Te haluatte tallentaa tietoja kaikista maailman ihmisistä!
I would rather fail everyone in the world than to allow them to fail me.
Petän mieluummin koko maailman- kuin annan pettää itseäni.
Well, everyone in the world thinks you are.
Koko maailma luulee, että olet.
I think everyone in the world thinks they're either blessed or cursed.
Jokainen maailmassa uskoo olevansa joko siunattu tai kirottu.
Everyone in the world will benefit.
Kaikki tässä maailmassa hyötyisivät.
Everyone in the world gets their place.
Jokainen maailmassa saa paikkansa.- sinun kanssasi?
The prosecution calls everyone in the world!
Syyttäjä kutsuu todistajaksi jokaisen maailmassa!
The angel is going to tell everyone in the world.
Enkeli on menossa kertomaan kaikille koko maailmassa.
Anyway, wouldn't want to be responsible for everyone in the world dying.
En halua vastuuta koko maailman kuolemasta.
This is really a liberating word! i hope that everyone in the world can grasp it! then satanwith all his lies will be silencedforever.
Tämä on ihana ja vapauttava sana! toivon todella, että kaikki maailmassa voivat saada osaa siitä! silloin saatana ja kaikki hänen valheensa vaiennettaisiin ikuisiksi ajoiksi.
Well... it seems like everyone in the world, both this one and the next, knows what i need to be.
Näyttää siltä, että kaikki maailmassa, niin tässä kuin seuraavassa, tietävät, mitä minun tulee olla.
I would do anything for my friends, which i think is how everyone in the world feels, which finally makes me understand war.
Tekisin mitä tahansa ystävieni puolesta. uskon, että kaikki maailmassa ajattelevat niin minkä vuoksi viimein ymmärrän sotaa.
The internet is a technology that has the power to let everyone in the world understand each other.
Internet on teknologia,- jonka avulla kaikki maailmassa voivat ymmärtää toisiaan.
And while we were off air, his icloud was hacked and now everyone in the world has seen his helmet.
Ja ollessamme pois kanavilta- hänen icloudiin murtauduttiin ja kaikki maailmassa näkivät hänen kypäränsä.
Hence if everyone in the world lived a european lifestyle, we would need over 2.5 planets.
Mikäli kaikilla maailman ihmisillä olisi eurooppalainen elämäntyyli, me tarvitsisimme siis yli 2,5 maapalloa.
Mr president, the world health organisation exists to safeguard the health of everyone in the world, without exceptions and without gaps.
Arvoisa puhemies, maailman terveysjärjestö WHO on perustettu suojelemaan kaikkien maailman ihmisten terveyttä, ilman poikkeuksia ja ilman viivytyksiä.
At the end of paragraph 2 of the resolution, there is a statement to the effect that, in the long term, everyone in the world must each be given the same emission quotas.
Päätöslauselman 2 kohdan lopussa todetaan, että pitkällä aikavälillä kaikille maailman kansalaisille on annettava samat päästökiintiöt.
It is also part of Plan's operating principles that everyone in the world is equally entitled to human rights.
Myös planin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että tasavertaiset ihmisoikeudet kuuluvat maailmassa kaikille.
But i do still think you would be better off entrusting it to the cia, rather than everyone in the world.
Mutta minusta olisi silti parempi jos luottaisit ciahan kuin kaikkiin maailmassa.
Babe... everyone in the world, apart from you, me, and the kids is cannon fodder.
Kulta, jokainen maailmassa sinua, minua ja lapsia lukuun ottamatta on tykinruokaa.
Generally speaking, professionals- of which there are several million in europe- have daily contact with almost everyone in the world.
Ammatinharjoittajat, joita euroopassa on useita miljoonia, ovat tavallaan päivittäin kosketuksissa lähes kaikkiin maailman ihmisiin.
This applies to the europeans, it applies to the americans, it applies to the palestinians, it applies to the israelis, and it applies to the chechens and to everyone in the world.
Tämä pätee eurooppalaisiin, amerikkalaisiin, palestiinalaisiin, israelilaisiin sekä tšetšeeneihin ja kaikkiin maailman ihmisiin.

Results: 35, Time: 0.061

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "everyone in the world"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More