FOR YOUR DAUGHTER IN FINNISH

How to say for your daughter in Finnish

S Synonyms

Results: 61, Time: 0.0554

tyttärellesi (11) tyttäresi vuoksi (6)

Examples of using For Your Daughter in a sentence and their translations

Are these for your daughter?
Ovatko nämä tyttärellesi?- ovat.
You're actually making the argument that you slept with Cate's sister for your daughter?
Väitätkö, että nait caten siskoa tyttäresi vuoksi?
Not only for your daughter but for your kingdom.
Ei ainoastaan tyttärellesi,- vaan myös valtakunnallesi.
If it's for your daughter then tell me what I'm thinking.
Jos se on tyttärellesi,- niin kerro mitä ajattelen.

Do it for your daughter.
Tee se tyttäresi vuoksi.
I had to find a safe home for your daughter!
Minun piti löytää koti tyttärellesi!
Chef, you can't... just do it for your daughter.
Et voi tehdä sitä vain tyttäresi vuoksi.
You need to come back for your daughter.
Puhelinkopissa. sinun täytyy tulla takaisin tyttäresi vuoksi.
That was a really uplifting message for your daughter.
Se oli todella kannustava viesti tyttärellesi.
You should have told me you were doing this for your daughter.
Olisit sanonut, että teet tämän tyttäresi vuoksi.
How about something nice for your daughter?- What?
Mitä jos tekisit jotain mukavaa tyttärellesi?
I know this has been bad... for your sister, for your daughter, for you.
Tämä on ollut vaikeaa siskollesi, tyttärellesi ja sinulle.
Mabel, what you did for your daughter... you were amazing.
Mabel, se mitä teit tyttäresi vuoksi, olit mahtava.
We're doing somethin' nice for your daughter.
Me tehdään jotain kivaa tyttärellesi.
What you did for me... what you did for your daughter... it was courageous.
Mitä teit minulle... mitä teit tyttärellesi,- oli rohkeaa.
Wait till you see the wedding cake i made for your daughter!
Odotas, kun näet hääkakun, jonka tein tyttärellesi.
So... you built this place for your daughter?
Rakensitko tämän paikan tyttärellesi?
What is your plan for your daughter?
Mitä aiotte tyttärenne suhteen?
And for your daughter, a full, paid-up scholarship... to any music school in the country.
Ja tyttärellenne täysin maksetun koulutuksen- missä tahansa maamme musiikkikoulussa.
Have no fear for your daughter, your highness.
Älkää pelätkö tyttärenne puolesta, teidän korkeutenne.
Vasquez, what you have done for your daughter.
Mitä olet tyttäresi eteen tehnyt.
Do it for your daughter, so she won't have died for nothing.
Tehkää se tyttärenne takia, ettei hän kuollut turhaan.
You have not been there for your daughter, mary.
Et ole ollut tyttäresi tukena, mary.
Carpenter: mrs. driscoll, do you blame yourself for your daughter's death?
Syytättekö itseänne tyttärenne kuolemasta, rouva driscoll?
I am moved by your concern for your daughter.
Huolenne tyttärestänne on liikuttavaa.
Even for your daughter?
Ette edes tyttärenne vuoksi?
We have come for your daughter, chuck.
Tulin hakemaan tyttäresi, chuck.
For your daughter's bridal purse.
Tämä on tyttärellesi.- kiitos, luca.
Hey, joel, the swing set's supposed to be for your daughter, not you!
Keinu on tarkoitettu tyttärellesi, ei sinulle!
Do you remember that for your daughter- you asked han tang to kill yeh hsiang.
Muistatko, että tyttäresi takia- pyysit han tangin tappamaan yeh hsiangin.

Results: 61, Time: 0.0554

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "for your daughter"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More