HE WILL COME OUT IN FINNISH

How to say he will come out in Finnish

S Synonyms

Results: 187936, Time: 0.0751

hän tulee (284) hän palaa (4) hän saapuu (4) hän tulisi (4) hän tuleva (3)

Examples of using He Will Come Out in a sentence and their translations

He will come out of his shell.
Hän tulee ulos kuorestaan.
He will come out on his own.
Hän tulee itse ulos.
Then he will come out.
Sitten se taas näyttäytyy.
Be patient, he will come out!
Hän tulee kyllä esiin!

When the chopper arrives, he will come out.
Kun kopteri tulee, hän tulee ulos.
He will come out on his own, eventually.
Se tulee ulos omillaan, ennen pitkää.
Don't worry about it, he will come out.
Älä huoli, kyllä hän tulee.
Do you think he will come out of it?
Pääseekö hän irti siitä?
He's a resourceful kid. he will come out of it.
Hän on kekseliäs lapsi, hän pääsee siitä yli.
If i talk to him, he will come out.
Jos minä tulen sinne ja puhun sille, niin se tulee pois.
If i make it bigger, he will come out.
Jos suurennan sitä, hän pääsee pois.
Now dude says he will come out if he gets his cash, right?
Tyyppi sanoo tulevansa ulos jos saa rahat.
After i go past him, he will come out with his back to you.
Kun olen ohittanut hänet, hän tulee esiin selkä teihin päin.
He will come out of that bank with a few hostages also dressed as clowns.
Hän tulee ulos muutaman pelleksi puetun panttivangin kera.
He will come out when he knows he's safe. It's like i told you.
Hän tulee esiin kun tietää olevansa turvassa.
He will come out of there with all kinds of stories about who he met in the tunnel... and what they said.
Hän tulee kertomaan kaiken laisia tarinoita siitä keitä hän tapasi siellä tunnelissa... ja mitä ne sanoi.
And he will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, gog and magog, to gather them together to the war; the number of whom is as the sand of the sea.
Ja hän menee ulos pakanoita viettelemään, jotka neljällä maankulmalla ovat, gog ja magog, että hän heitä sotaan kokoais, joidenka luku on niinkuin meren santa.
Don't worry, he will come out.
Älä huoli, kyllä hän tulee haluatko munakkaan?
Chocolates. he will come right out.
Suklaata, hän tulee varmasti.
I think he will come when he will find out I'm getting married.
Luulen, että hän tulee, jolloin hän selvittää olen menossa naimisiin.
When will he come out?
Milloin hän tulee ulos?
Where will he come out?
Mistä hän tuiee uios?
He won't come out?
Eikö hän suostu tulla ulos?
He literally won't come out of his office.
Hän ei suostu tulemaan ulos toimistostaan.
He still won't come out of his room.
Hän ei vieläkään suostu tulemaan ulos huoneestaan.
He will come out soon. he has to.
Kyllä hän pian tulee ulos.
He's going to come out, he will.
Tuota ei ehtisi paeta.
He's in the room and he won't come out.
Hän ei suostu tulemaan ulos.
He's out in the gardens and he won't come inside.
Hän on puutarhassa, eikä hän suostu tulemaan sisään.
Because he's hurting and he won't tell anyone, and he won't come out.
Häntä sattuu eikä hän kerro keneiiekään, eikä tuie pois kentäitä.

Results: 187936, Time: 0.0751

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More