I CARE ABOUT IN FINNISH

Translation of I Care About in Finnish

S Synonyms

Results: 383, Time: 0.058

välitän (188) minä välitän (75) minua kiinnostaa (19) minun välittävän (5) välittäisin (4) piittaan (3) välittää (3) minä välitämme (3) minäkin välitän (3) minua kiinnostaisi (3)

Examples of using I Care About in a sentence and their translations

All i care about's what's in the vault.
Välitän vain mitä holvissa on sisällä.
Um, the area that i care about is the--the whole world.
Se alue, josta minä välitän, on koko maailma.
I care about him, but it just didn't feel right.
Välitän hänestä, mutta hän ei tuntunut oikealta.
Of course i care about you!
Totta kai minä välitän sinusta.

You think i care about your dirty cash?
Luuletko, että minua kiinnostaa likaiset rahasi?
Everyone in this world i care about will be long dead.
Kaikki joista tässä maailmassa välitän, olisivat olleet jo kauan kuolleita.
Do you think i care about this?
Luuletko että minä välitän tästä?
All i care about is which jazz club I'm going to tonight.
Piittaan vain siitä, mille jazz-klubille menen.
All i care about is finding whoever did this.
Minua kiinnostaa vain löytää kuka tämän teki.
I care about them so much.
Välitän heistä niin paljon.
Do you really think i care about the money?
Luuletko todella minun välittävän rahasta?
At least i care about other people.
Ainakin välitän muista ihmisistä.
You think i care about my career?
Luuletko että piittaan urastani!
I care about her safety.
Minua kiinnostaa tytön turvallisuus.
Because i care about you.
Koska minä välitän teistä.
Do you think i care about the dough or the car?
Luuletko, että piittaan rahasta tai autosta?
I care about it, really.
Minä välitän siitä, todella.
Why would i care about a bunch of drug addicts with glow sticks?
Miksi välittäisin narkkareista, joilla on hehkutikkuja?
You really think i care about what you want?
Luuletko, että minua kiinnostaa mitä haluat?
You really think i care about that?
Luuletko minun välittävän siitä?
You think i care about getting out alive?
Luuletko, että välitän lähteä elävänä?
Isn't it logical i care about my ship... and my dog?
Eikö ole loogista välittää aluksestani ja koirastani?
You think i care about you... or us or whether the admiral trusts me anymore?
Luuletko minun välittävän sinusta, meistä tai amiraalin luottamuksesta?
I care about this company as much as you do.
Välitän tästä yhtiöstä yhtä paljon kuin tekin.
Not that i care about money.
Ei sillä, että välittäisin rahasta.
All i care about is sandinsky.
Minua kiinnostaa vain sandinsky.- onko morris matkalla?
Yes, i care about the marsh and the woods.
Kyllä, minä välitän rämeistä ja metsistä.
But i didn't do it because i care about him.
Mutta en tehnyt sitä siksi, että välittäisin hänestä.
You think i care about.
Luuletko minun välittävän- muiden mielipiteistä?
Or that i care about her more than anyone?
Tai että... välitän hänestä enemmän kuin kenestäkään?

Results: 383, Time: 0.058

See also


that i care about
joista välitän
i care about this
välitän tästä
i care about him
minä välitän hänestä
i care about what
välitän siitä , mitä
i care about them
välitän heistä
i care about more
välitän enemmän
i care about it
minä välitän siitä
i care about money
piittaan rahasta välittäisin rahasta
i don't care about you
en välitä sinusta
i really care about you
välitän sinusta todella
i still care about you
välitän sinusta edelleen välitän sinusta yhä mutta välitän teistä yhä kai , että pidän sinusta yhä
i don't care about him
en välitä hänestä
i care about you more
välitän sinusta enemmän
but i care about him
mutta minäkin välitän hänestä

Word by word translation


care
- hoitoa välitä kiinnosta care huolta
about
- noin kyse siitä suhteen tietoa
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More