I DON'T LIKE IT IN FINNISH

Translation of I don't like it in Finnish

Results: 329, Time: 0.0512

Examples of using I don't like it in a sentence and their translations

I don't like it, but I will do it.
En pidä siitä, mutta teen sen.
What if I don't like it?
Entä jos en tykkää?
I don't like it when you scare me, Michael.
En pidä siitä kun säikyttelet minua, Michael.
I don't like it here. It's too weird.
En viihdy täällä, kaikki on niin omituista.
I don't like it, but sometimes, there are no choices.
En pidä siitä, mutta joskus ei ole vaihtoehtoja.
I don't like it here and I don't like you!
En tykkää olla täällä enkä tykkää sinusta!
If I don't like it here, I can leave.
Jos en viihdy täällä, voin lähteä.
I don't like it at all.
Enkä pidä siitä yhtään.
I don't like it when you talk to me that way.
En tykkää, kun puhut minulle noin.
I don't like it when Zedd goes off by himself.
En pidä siitä, kun Zedd lähtee yksin.
I don't like it anymore!
En tykkää enää reissata!
I don't like it when my patients lie to me.
En pidä siitä kun potilaani valehtelevat minulle.
I feel like I'm in the middle, David, and I don't like it.
Tuntuu, kuin olisin välissä, enkä pidä siitä.
The fact is, I don't like it here.
Totuus on, että en viihdy täällä.
I don't like it," she said to herself.
En pidä sitä", hän sanoi itselleen.
I don't like it when you touch me like that.
En pidä siitä kun kosket minua noin.
I don't like it when people aren't nice to me.
En tykkää kun minulle ei olla kilttejä.
They think that I'm dangerous because I don't like it here.
He luulevat, että olen vaarallinen, koska en viihdy täällä.
I am and I don't like it one bit.
Mutta niin vain on, enkä pidä siitä pätkääkään.
I don't like it in here.
En tykkää olla täällä.
I didn't like it then, and I don't like it now.
En pitänyt siitä silloin enkä pidä siitä nyt.
I don't like it. But I guess I don't have to.
En pidä siitä, mutta ei kai tarvitse.
But everyone calls me Bird, I don't like it though.
Minua kutsutaan Birdiksi, enkä pidä siitä.
I don't like it when you keep things from me.
En tykkää, kun salaat minulta asioita.
I don't like it when strangers ask too many questions.
En pidä siitä, kun muukalaiset kysyvät liikaa kysymyksiä.
I will tell you immediately if I don't like it.
Kerron heti, jos en pidä siitä.
I don't like it in pieces.
En tykkää leivästä palasina.
It's weird, I don't like it.
Se on outoa, enkä pidä siitä.
Don't call me"bunny." I don't like it!
Älä kutsu minua"jänöksi"! En pidä siitä!
I don't like it here,
En tykkää olla täällä.

Results: 329, Time: 0.0512

Word by word translation


don't
- älä vai ettekö don't ethän
like
- kuin kuten pidä haluaisin

S Synonyms of I don't like it


not like
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More