IF I'M GONNA DO THIS IN FINNISH

How to say if i'm gonna do this in Finnish

Results: 30, Time: 0.0632

jos aion tehdä tämän (4)

Examples of using If I'm Gonna Do This in a sentence and their translations

No, if I'm gonna do this, i have to do this on my own.
Jos aion tehdä tämän, minun on tehtävä tämä yksin.
Well, if I'm gonna do this pro bono, we're gonna do this my way.
Jos aion tehdä tämän pro bono,- me teemme tämän minun tavallani.
All right, if I'm gonna do this i need to find out where the rave is and i need to find out fast.
Jos aion tehdä tämän minun pitää saada selville pian, missä reivit ovat.
If I'm gonna do this right, i need to drain the biggest, baddest battery of all.
Jos aion tehdä tämän oikein, minun pitää kuluttaa kaikista isoin ja pahin akku.

All right. well, if I'm gonna do this, i better keep going.- okay.
Jos aion tehdä tämän, niin minun olisi parasta lähteä.
I figured if i was gonna do something crazy, this would be the place.
Ajattelin, että jos aikoisin tehdä jotain hullua, tämä olisi se paikka.
If I'm gonna do this, I'm gonna need weapons.
Jos aion tehdä tämän, tarvitsen aseita.
If I'm gonna do this, I'm gonna need some moral support.
Jos aion tehdä tämän, tarvitsen henkistä tukea.
If i do this, I'm gonna need proof.
Jos teen tämän, tarvitsen todisteita.
If you don't do this, i'm gonna die.
Jos et tee sitä, minä kuolen.
I'm sure you're gonna bleed to death if i don't do this.
Vuodat varmasti kuiviin, jos en tee tätä.
If I'm gonna feel sick all the time... i don't know if I'm gonna wanna do this.
Jos voin jatkuvasti pahoin en tiedä, haluanko tehdä tätä.
If I'm gonna do this, i need to lookat their security setup.
Jos teen tämän, minun pitää nähdä heidän turvajärjestelmänsä.
If i'm gonna do this, you gotta let me do it my way.
Jos teen tämän, haluan tehdä sen omalla tavallani.
He was a junkie. i realized if i was gonna do this for a living and i was gonna be any good at it.
Hän oli narkkari, ja tajusin,- että jos tekisin tätä työkseni ja aioin pärjätä, en voinut jättää todistajia eloon.
If I'm gonna do this, I'm gonna need weapons.
Jos teen tämän, tarvitsen aseita.
I swear to you, if i knew that my dad was gonna do this.
Vannon, etten tiennyt, että isäni tekisi tällaista.
I don't know what I'm gonna do if i don't make it this year.
Tosi hyvä. en tiedä, mitä teen, jos en pärjää tänä vuonna.
But if I'm gonna get stuff done for this neighborhood, it's prison rules, baby.
Mutta jos aion tehdä asioita tämän alueen hyväksi- en voi kaihtaa keinoja.
That's it, if i don't change classes, I'm gonna hurt this fool.
Jos en vaihda luokkaa, tuolle typerykselle käy vielä huonosti.
I don't know if this is gonna do any good, but we have to try everything.
En tiedä, onko tästä hyötyä, mutta kaikkea on yritettävä.
I'm gonna catch this sonofabitch if it's the last thing i do! M'kay?
Otan sen perkeleen kiinni, vaikka se olisi viimeinen tekoni!
I'm gonna set this baby down if it's the last thing i do.
Laskeudun tällä, vaikka se olisi viimeinen tekoni.
I'm gonna get us out of this thing if it's the last thing i do.
Hoidan meidät ulos tästä jutusta, vaikka se olisi viimeinen tekoni.
If we're gonna do this... i want a commitment.
Jos teemme näin, vaadin sitoumusta.
I'm gonna keep this if you don't mind.
Pidän tämän,- jos se sopii teille.
I don't know if this is gonna work.
Odota. en tiedä toimiiko tämä.
I mean, i don't even know if i'm gonna feel this way tomorrow.
En edes tiedä, tuntuuko minusta tältä vielä huomenna.
I'm gonna get you through this exam if it's the last thing i do.
Autan sinua läpäisemään tentin, vaikka se olisi viimeinen tekoni.
If I'm gonna do this, i need my guys.
Tarvitsen tähän mieheni, minun upseerini.

Results: 30, Time: 0.0632

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"If i'm gonna do this" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More