IF THERE ARE NO MORE IN FINNISH

How to say if there are no more in Finnish

Results: 354, Time: 0.0734

jos ei ole (31)

enemmän (61941) lisää (22816) vielä (5768) enää (2010) enempää (1938)

Examples of using If There Are No More in a sentence and their translations

If there are no more questions.
Kyllä.- jos ei ole muuta kysyttävää.
If there are no more questions.
Now if there are no more questions.
Jos ei ole lisäkysymyksiä.
Well, if there are no more questions.
Jos sinulla ei ole enempää kysymyksiä niin.

Now, if there are no more questions.
Jos ei ole enää kysyttävää.
If there are no more cheeruptions, we can cheertinue.
Ja jos ei tule muita cheerkeskeytyksiä, voimme cheerjatkaa.
If there are no more questions, let's bury the hatchet.
Jos ei ole muita kysymyksiä, niin haudataan taistelukirves.
JUDGE: if there are no more objections, i will hear final summations.
Jos vastalauseita ei ole enempää, kuuntelen loppupuheenvuorot.
If there are no more questions, we will see you at the fight!
Jos ei ole enempää kysyttävää, nähdään ottelussa.
Okay. if there are no more questions, i would like you to meet our next blockbuster.
Jos teillä ei ole muuta kysyttävää, haluaisin esitellä uuden hittituotteemme.
Although a large part of the financial compensation from the EU will be deployed in the development of local fisheries, this is not much of a consolation if there are no more fish to catch.
Suuri osa EU: n taloudellisesta korvauksesta ohjataan tosin takaisin paikallisen kalastusalan kehittämiseen, mutta se on vain pieni lohdutus, jos ei ole enemmän kalaa jota kalastaa.
If there are no more surprises.
Mikäli ei tule lisäyllätyksiä.
But now, ladies and gentlemen, if there are no more comments on the minutes, i take it they are approved.
Nyt kuitenkin, arvoisat läsnäolijat, ellei kenelläkään ole pöytäkirjaan liittyviä kysymyksiä, julistan pöytäkirjan hyväksytyksi.
There is no way of knowing if there are more.
Emme voi tietää onko niitä enemmän.
If you take more renagel than you should there are no reported overdoses in patients.
Jos otat enemmän renagel- tabletteja kuin sinun pitäisi yliannostuksista ei ole raportoitu.
That will only happen if there are no more violations of the ceasefire, and if there is a comprehensive political solution to the conflict.
Se on mahdollista vain, jos aseleposopimusta ei enää rikota ja jos konfliktiin löydetään kokonaisvaltainen poliittinen ratkaisu.
Removes the modified flag from the selected documents and closes the dialog if there are no more unhandled documents.
Poistaa muutettu- lipun valituilta asiakirjoilta ja sulkee keskusteluikkunan, jos muutettuja asiakirjoja ei ole.
Of course, the blow to the fishing industry is great, but the blow will be much greater if there are no more cod left soon.
Luonnollisesti isku kalastukselle on paha, mutta isku on vielä pahempi, jos turskaa ei ole pian lainkaan jäljellä.
Excuse me? what if there were no more contracts?
Entä jos ette saisi enää sopimuksia?
Wouldn't that be nice if there were no more trouble?
Eikö olisi kivaa, jos ei olisi enää ongelmia?
Wouldn't it be wonderful if there were no more goodbyes?
Eikö olisi ihanaa, jos ei tarvitsisi enää hyvästellä?
The ageing of the fleet would lead to the end of fishing in the mediterranean, as surely as if there were no more fish.
Laivaston ikääntyminen johtaisi kalastuksen päättymiseen välimerellä yhtä varmasti kuin jos alueella ei olisi enää kalaa.
And this is why the report of mrs mcguinnes is so important, because if there is no more money in the system, and in fact there is less money, then the system should at least be more flexible, and it should express the diversity of member states better.
Esittelijä mcguinnessin mietintö on hyvin tärkeä, koska jos järjestelmässä ei ole enää rahaa tai sitä on vähemmän, kuten on asianlaita, järjestelmän pitäisi ainakin olla joustavampi. myös jäsenvaltioiden moninaisuus pitäisi ottaa siinä paremmin huomioon.
Now if there's no more business.
Jos ei ole enää asioita.
If there's no more relevant questions, i will bid you all a good morning.
Ellei ole enempää aiheellisia kysymyksiä, toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa.
If there's no more dancers to interview on this trip, it could be a bust.
Jos ei ole enempää haastateltavia, tämä voi olla hukkareissu.
If there's no more opposition than this on the road, we should be all right.
Jos ei ole tämän enempää vastarintaa, niin meillä ei pitäisi olla mitään hätää.
If they are successful, there will be no more waves.
Jos onnistuvat,- ei tule enää aaltoja.
Food shortages are likely to continue until at least autumn this year even if there is no more heavy rain.
Elintarvikepula jatkuu todennäköisesti ainakin tämän vuoden syksyyn, vaikka rankkasateet eivät enää jatkuisikaan.
Thus, the issuer pays, but clearly there is a conflict of interests here that we could reduce if there was no more advising of issuers and if the staff of the supervisory bodies was genuinely independent.
Näin ollen liikkeeseenlaskija maksaa, mutta tähän liittyy selvä eturistiriita, jota voisimme vähentää, jos liikkeeseenlaskijoita ei enää neuvottaisi ja jos valvontaelimet olisivat aidosti riippumattomia.

Results: 354, Time: 0.0734

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More