IN A ROOM IN FINNISH

How to say in a room in Finnish

S Synonyms

Results: 239, Time: 0.0963

Examples of using In A Room in a sentence and their translations

They're in a room, waiting for the doctor.
He ovat huoneessa odottamassa lääkäriä.
The more sound absorption there is in a room, the lower the noise level will be.
Mitä enemmän äänenvaimennusta tilassa on, sitä alemmas melutaso saadaan.
He's in a room with doris.
Hän on huoneessa doriksen kanssa.
The nun, she, she locked me up in a room, and... held me prisoner, and.
Nunna vangitsi minut huoneeseen ja piti vankina.

I went to sleep and i woke up in a room. there was other kids.
Nukahdin ja heräsin huoneessa, jossa oli toisia lapsia.
Tell you what-- i will set you up in a room with the files on mccann.
Järjestän teille huoneen, jossa mccannin kansiot ovat.
I'm gonna sleep in a room with a boy in it, thank you.
Aion nukkua huoneessa, josta löytyy poika, kiitos.
He walks in a room, his dick's already been there for two minutes.
Kun hän kävelee huoneeseen, hänen mulkkunsa on ollut paikalla jo kaksi minuuttia.
So you think I'm standing in a room full of the wrong people?
Luuletko minun seisovan huoneessa, joka on täynnä vääriä ihmisiä?
Harvey, we're in a room full of people.
Huone on täynnä ihmisiä.
Sweet. i have never been the only straight one in a room before.
En olekaan ennen ollut huoneen ainoa hetero.
I walk in a room a party or ball.
Kun kävelen huoneeseen juhlissa tai tansseissa.
You were in a room full of commanders.
Huone oli täynnä komentajia.
Like a bird caught in a room.
Kuten huoneeseen jääneen linnun.
They got him in a room.
He saivat hänelle huoneen.
I am in a room full of people wearing disguises.
Olen huoneessa, joka on täynnä naamioituneita ihmisiä.
I am in a room with lights.
Olen huoneessa, jossa on valoja.
Only in a room without air, it could be really quiet.
Vain huone ilman ilmaa, se voi olla todella hiljaista.
You can have unlimited people in a room and it updates in real time.
Voit olla rajaton ihmisiä huoneeseen ja se päivittyy reaaliajassa.
Couple hours. but we will get you in a room before then.
Pari tuntia, mutta saamme teille huoneen ennen sitä.
I was in a room, and he was talking to me.
Oiin huoneessa, ja hän puhui minuiie.
And in 2 minutes we will be in a room full of military guys.
Ja kohta täällä on huone täynnä sotilaita.
Guys, get upstairs. get in a room, lock the door and call the police, okay?
Menkää huoneeseen, lukitkaa ovi ja soittakaa poliisille.
Get me in a room where i have a chance.
Järjestä minut huoneeseen jossa minulla on mahdollisuus.
Your casual presence in a room recalls the stars"that watched us as we lay.
Huoleton läsnäolosi huoneessa muistuttaa tähdistä,- jotka katsoivat meitä maatessamme.
Wait, there's three in a room?
Hetkinen, huoneessa on kolme?
Sample box to be installed in a room controlled relays- decentralized system.
Näyte laatikko asennetaan huoneeseen hallitusti releet- hajautettu järjestelmä.
I put him in a room above the privy.
Majoitin hänet huoneeseen käymälän yläpuolella.
In a room with no windows, nailed to the floor, surrounded by nothing.
Huoneessa ilman ikkunoita, naulattuna lattiaan,- tyhjyyden ympäröimänä.
He didn't-- he left me alone in a room, and i took it.
Ei hän antanut. jäin yksin huoneeseen ja otin sen.

Results: 239, Time: 0.0963

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More