IN GOOD FAITH IN FINNISH

Translation of In good faith in Finnish

Results: 248, Time: 0.0484

Examples of using In good faith in a sentence and their translations

Marty, we signed that contract in good faith...- and there's only one thing.
Allekirjoitimme sopimuksen hyvässä uskossa ja on vain yksi asia.
I have come to you in good faith, on behalf of this unfortunate creature.
Tulin luoksenne hyvässä uskossa, tämän onnettoman olennon puolesta.
Such use may nevertheless be permitted if it is made in good faith.
Käyttö voi kuitenkin olla sallittua, jos se tehdään vilpittömässä mielessä.
I agree with this procedure if it is administered in good faith.
Hyväksyn tämän käytännön, jos sitä käytetään vilpittömin mielin.
She made her marriage in good faith.
Hän solmi avioliiton hyvässä uskossa.
All evidence is presumed to be truthful and provided in good faith.
Kaiken näytön on oltava todenmukaista ja vilpittömässä mielessä toimitettua.
I should like to make one point which i hope parliament will take in good faith.
Haluaisin esittää erään huomion, johon parlamentti toivottavasti suhtautuu vilpittömässä mielessä.
It was a decision made in good faith.
Päätös tehtiin hyvässä uskossa.
In good faith, finnish institute, stockholm.
In good faith, suomen tukholman instituutti, tukholma.
I bought these discs in good faith.
Ostin nämä kiekot hyväuskoisena.
The information gathered in good faith.
Kerättyjen tietojen hyvässä uskossa.
The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.
Komissio antaa suosituspäätöksen, jota osapuolten tulee harkita hyvässä uskossa.
I gave you that money in good faith.
Annoin ne rahat hyvässä uskossa.
I will come alone, and in good faith.
Tulen yksin ja hyvässä uskossa.
Yeah, he would have to think we were operating in good faith.
Kyllä, hänen pitäisi ajatella että me toimisimme hyvässä uskossa.
No, no, no."Preparations have begun in good faith.
Valmistelut on aloitettu hyvässä uskossa.
Perhaps you didn't know malm and were acting in good faith.
Et ehkä tuntenut malmia ja toimit hyvässä uskossa.
I went to work for da silva in good faith.
Menin da silvalle töihin hyvässä uskossa.
But i also believe he acted in good faith.
Mutta uskon hänen toimineen hyvässä uskossa.
So diane and will negotiated in good faith.
Diane ja will siis neuvottelivat hyvässä uskossa.
Monks, i do this in good faith.
Munkit, teen tämän hyvässä uskossa.
They bought it in good faith.
Ne ostettiin hyvässä uskossa.
The european union calls on all malagasy parties to cooperate in good faith with these efforts.
EU kehottaa kaikkia madagaskarin puolueita vilpittömään yhteistyöhön näissä pyrkimyksissä.
Promises made in good faith, promises broken;
Hyvässä uskossa tehdyt lupaukset rikottiin.
Will all member states act in good faith when processing schengen data?
Toimivatko kaikki jäsenvaltiot vilpittömässä mielessä schengen-tietoja käsitellessään?
The acquisition of these rights in good faith by third parties;
Näiden oikeuksien hankinta vilpittömässä mielessä sivullisten toimesta.
The institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to reconciling their positions.
Toimielimet tekevät yhteistyötä vilpittömässä mielessä koko menettelyn ajan tavoitteenaan kantojensa yhteensovittaminen.
Chapter 4 requires collecting societies and users to conduct negotiations in good faith.
Luvussa vaaditaan yhteisvalvontajärjestöjä ja käyttäjiä käymään neuvottelut vilpittömässä mielessä.
Duty to cooperate in good faith.
Velvollisuus tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä.
I ask you to join us in good faith, and you bring a jedi into our camp!
Pyydän teitä liittymään meihin hyvässä uskossa, ja sinä tuot leiriimme jedin!

Results: 248, Time: 0.0484

See also


acting in good faith
toiminut vilpittömässä mielessä
made in good faith
hyvässä uskossa tehdyt tehtiin hyvässä uskossa tehtiin vilpittömin mielin vilpittömässä mielessä tehdyt tehdään vilpittömässä mielessä
negotiate in good faith
neuvoteltava vilpittömässä mielessä käytävä neuvottelut vilpittömässä mielessä
comply in good faith
noudattaa hyvässä uskossa
faith in a good god
uskon hyvä god uskon hyvä jumala faith in a good god
to engage in good faith
osallistumaan vilpittömästi ryhtymään vilpittömässä mielessä osallistumaan vilpittömässä mielessä
constructively and in good faith
rakentavasti ja hyvässä uskossa rakentavasti ja vilpittömässä mielessä
good faith intention
vilpittömän aikomuksen
good faith effort
hyvässä uskossa vaivaa vilpittömät pyrkimykset
good faith and fair
hyvän uskon ja rehellisten good faith and fair vilpittömyyden ja oikeudenmukaisen
people of good faith
hyväntahtoiset ihmiset hyvään uskovat ihmiset
faith and a good conscience
uskon ja hyvän omantunnon
have a good faith belief
olemme hyvässä uskossa on hyvä syy uskoa olet vilpittömässä mielessä
as a sign of good faith
hyvän tahdon eleenä hyvän tahdon merkiksi hyväntahdon eleenä osoitukseksi hyvästä tahdosta hyvän uskon osoituksena
true and given in good faith
oikeita ja vilpittömässä mielessä annettuja oikeat ja vilpittömässä mielessä annetut
third parties acting in good faith
hyvässä uskossa toimivia kolmansia osapuolia hyvässä uskossa toimivien kolmansien osapuolten vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osapuolten
in good faith that
vilpittömästi , että
in good faith but
in good faith but vilpittömässä mielessä mutta

Word by word translation


good
- hyvä hyvin kunnon mukava hyötyä
faith
- uskon faith luottamus uskontoa luota

S Synonyms of "in good faith"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More