IN MY HOUSE IN FINNISH

Translation of In my house in Finnish

Results: 353, Time: 0.0695

Examples of using In my house in a sentence and their translations

Every time I have trouble in my house, I see your ugly face.
Aina kun minulla on ongelmia talossani,- näen ruman naamasi.
If there's a problem in my house, I will handle it myself.
Jos talossani on ongelma, hoidan sen itse.
When I want you in my house, Dr. Zimmerman, I will invite you into my house.
Kun haluan teidät kotiini, tohtori Zimmerman, kutsun teidät.
He threw up in my house, everywhere.
Hän oksensi kotiini, kaikkialle.
You fired a gun in my house, and now you're bringing me down here?
Ammuitte talossani ja nyt toitte minut tänne?
No, a killer in my house, videotaping my daughter.
Sanot sinä Tappaja minun kotonani, kuvaamassa tytärtäni.
What were you doing in my house?
Mitä teit minun kotonani?
You are welcome in my house, sir, and at my table.
Olette tervetullut kotiini, herra, ja pöytääni.
Be a guest in my house for as long as you desire.
Ole vieraana talossani, niin kauan kuin haluat.
The colour palette in my house doesn't go much beyond black and white.
Väripaletti asunnossani ei ole juuri mustaa ja valkoista laajempi.
It's what passed for love in my house.
Sellaista oli rakkaus minun kotonani.
You don't have the right to be in my house.
Teillä ei ole oikeutta olla talossani.
What are you all doing in my house?
Mitä te kaikki teette minun luonani?
And on Friday, someone was in my house, but I can't prove it.
Mielestäni joku kävi asunnossani perjantaina, mutten pysty todistamaan sitä.
I will take them in my house, I will take them with a mouse.
Veisin niitä kotiini, veisin niitä hiirelleni.
What are you doing in my house, Agent Lloyd?
Mitä teette asunnossani, agentti Lloyd?
You found a gun in my house that I didn't put there.
Löysit kotoani aseen, joka ei ollut minun.
Don't come in my house without a reason.
Älä tule kotiini ilman syytä.
I can not have your experimental drug in my house.
Et saa säilyttää koepillereitä minun luonani.
What are they doing in my house?
Mitä he tekevät minun kotonani?
None of which explains what you're doing in my house.
Se ei selitä mitä teet talossani.
What the hell are you doing in my house?
Mitä helvettiä teet asunnossani?
You put those castor beans in my house, didn't you?
Sinä veit ne risiinipavut talooni, eikö niin?
I thought you supposed to be in my house.
Teidänhän piti olla minun luonani.
Perhaps you can tell me what you're doing in my house?
Voisit ehkä kertoa mitä teet talossani?
What are you doing in my house?
Mitä sinä teet minun kotonani?
I didn't want Frank in my house when he was alive.
En halunnut Frankia kotiini, kun hän oli elossa.
Can I help you find something in my house?
Voinko auttaa löytämään jotain kotoani?
Now, you're in my house.
Nyt olet minun luonani.
He was right here, in my house pretending he loved me like a son.
Hän oli täällä, kodissani- teeskennellen rakastavansa minua kuin poika.

Results: 353, Time: 0.0695

See also


living in my house
asuu talossani
in my house when
kotiini , kun talooni , kun luonani kun
lives in my house
asuu talossani
room in my house
huonetta minun kodissani huoneen minun talostani
cops in my house
kyttiä talossani poliisia talossani
woman in my house
nainen kotonani on nainen on talossani
man in my house
miehen talostani mies kotonani
dog in my house
koiraa kotiini koiraa taloon
strangers in my house
talossani on tuntemattomia talooni ventovieraita
came in my house
tuli meidän taloon kävi talossani
in front of my house
taloni edessä
my colleagues in this house
myös kollegani tässä parlamentissa kollegoille tässä parlamentissa
he was in my house
hän oli asunnossani hän oli talossani hän kävi minun kotonani
my colleagues in the house
kollegoilleni parlamentissa kollegoiltani parlamentissa kollegoitani parlamentissa
they were in my house
he olivat luonani he olivat talossa
like that in my own house
noin omassa talossani noin omassa kodissani

Word by word translation


my
- minun my oma
house
- talon parlamentin house kotiin kotona

S Synonyms of In my house


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More