INTO THE REAL WORLD IN FINNISH

How to say into the real world in Finnish

Results: 7936, Time: 0.0711

sisällyttäminen (130) tulee (242) suuntautuvan (70) muutetaan (44) sisällytetään (80)

Examples of using Into The Real World in a sentence and their translations

Maybe she's moved into the real world.
Ehkä hän on nyt tosimaailmassa.
I am taking this into the real world.
On aika viedä tämä todellisuuteen.
They could never allow you into the real world.
He eivät koskaan hyväksyisi sinua oikeaan maailmaan.
They will help take us into the real world.
Ne auttavat meidät maailmaan.

It is a good idea to go into the real world.
On hyvä ajatus mennä todelliseen maailmaan.
Perhaps it's time you went out into the real world.
Ehkä sinun on aika lähteä tosimaailmaan.
Zack wants to fit into the real world more than anything.
Zack haluaa ennen muuta sopia muiden joukkoon.
Perhaps i shouldn't have taken this into the real world.
Ehkä ei olisi pitänyt siirtyä todellisuuteen.
This has to do with taking james and me into the real world.
Se liittyy minun ja jamesin matkaan oikeaan maailmaan.
They need to see agents coming and going, heading into the real world.
Heidän on nähtävä agenttien tulevan ja menevän,- matkalla oikeaan maailmaan.
Lens politica brings Finland's biggest film club, docventures, into the real world.
Lens politica tuo suomen suurimman elokuvakerhon, docventuresin, reaalimaailmaan.
This is the scene where the girls come blinking back out into the real world.
Tässä kohtauksessa tytöt palaavat todelliseen maailmaan. he katselevat ympärilleen arkaillen.
Look, faye, i really appreciate you kicking my ass back into the real world.
Faye, arvostan todella sitä, että potkit minut takaisin todellisuuteen.
I believe the imagination is the passport that we create to help take us into the real world.
Uskon, että mielikuvitus on passi, jonka luomme päästäksemme todellisuuteen.
I left the heston estate atop beverly hills and walked back into the real world, an america living and breathing in fear.
Lähdin hestonin kartanolta beverly hillsin kukkulalta ja kävelin takaisin oikeaan maailmaan. amerikkaan, joka elää ja hengittää pelkoa.
To mr barón crespo i would like to say that it is clear that we must go out into the real world.
Jäsen barón crespolle haluan sanoa, että meidän pitää tietenkin käydä tutustumassa todellisuuteen.
Well, i think it would be a good test for you to go out into the real world, see if you can stay sober.
Mielestäni se olisi hyvä testi sinulle, mennä ulos oikeaan maailmaan ja katsoa pysytkö selvänä.
As he gets stronger the stranger is able to come into the real world through your art or even pull you into the art with him.
Hän vain vahvistuu ja pääsee taiteesi kautta todellisuuteen,- tai jopa vetämään sinut mukaansa taiteeseen.
should look at how we can assist south korea in terms of encouraging north korea to come into the real world.
mutta jos se voidaan solmia, meidän pitäisi tarkastella ennen allekirjoittamista, miten voimme auttaa etelä-koreaa rohkaisemaan pohjois-koreaa palaamaan todelliseen maailmaan.
telecommunications revolution could open the most possibilities of all by bringing them into the real world and bringing them into dialogue.
kuluttajien, joille internet ja televiestinnän vallankumous voisivat avata kaikkein eniten mahdollisuuksia tuomalla heidät todelliseen maailmaan ja tuomalla heidät vuoropuheluun.
It is held to be a stone of manifesting, bringing the visions of dreamers and philosophers into the real world.
Sitä pidetään ilmentämisen kivenä joka auttaa tuomaan unelmoijien ja filosofien visiot tosielämään.
He questioned the fisherian assumptions of regular uncertainty and gave us insights into the irregularity of the real world.
Hän kyseenalaisti fisherian oletukset säännöllisen epävarmuutta ja antoi meille käsityksen väärinkäytös on todellinen maailma.
I hear there's a place in the real world where no one shoots at you... tries to make you into something you're not.
Olen kuullut, että oikeassa maailmassa on paikka, missä kukaan ei ammu sinua tai yritä tehdä sinusta jotain mitä et ole.
Scarcity of energy sources comes in to play when we take into account the limitations of the real world: technical and economic potential and the social point of view.
Energialähteiden niukkuus astuu kuvaan, kun otamme huomioon reaalimaailman rajoitteet: teknisen ja taloudellisen potentiaalin sekä sosiaalisen näkökulman.
It is the only real development initiative that we can and should actually bring into the world.
Se on ainoa todellinen kehitysapualoite, jonka me voimme ja joka meidän pitäisi viedä maailmaan.
I think the problem with us italians is that when we leave our world to go into the real world there's nothing serene about the chaos we encounter.
Mielestäni italialaisten ongelma on se,- että kun poistumme maailmastamme arkielämään- siellä kohtaamassamme sekamelskassa ei ole mitään rentoa.
This was the real light... the light that comes into the world and shines on all people.
Tämä todellinen valo,- joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Today you go forth into the real world.
Siirryt tänään oikeaan maailmaan.
Get out into the real world, the way things used to be.
Päästäksemme oikeaan maailmaan, aivan kuten asiat joskus olivat.
I took you out of a virtual playground and brought you into the real world.
Sain sinut pois virtuaalimaailmasta- ja toin oikeaan maailmaan.

Results: 7936, Time: 0.0711

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More