IS TOUGH ENOUGH IN FINNISH

How to say is tough enough in Finnish

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.0588

Examples of using Is Tough Enough in a sentence and their translations

Okay, this is tough enough without all the yammering!
Tämä on tarpeeksi vaikeaa ilman höpinääkin.
Waitressing is tough enough without having to pick up.
Tarjoileminen on tarpeeksi rankkaa ilman.
Life is tough enough when you are wanted. Isn't it?
Elämä on kyllin vaikeaa, vaikka olisikin haluttu.
This is tough enough, jessica.
Tämä on muutenkin jo vaikeaa, jessica.

Because life is tough enough.
Vapoorize: koska elämä on jo tarpeeksi kovaa.
Being a woman in that environment is tough enough.
Naisena siinä ympäristössä on riittävän vaikeaa.
My job is tough enough without having to deal all the time with people who want something.
Työni on tarpeeksi vaikeaa ilman ihmisiä, jotka haluavat koko ajan jotakin.
Succeeding in school is tough enough without having to strain your ears. struggling to hear their teacher means students have less energy to think and remember less information later.
Menestyminen koulussa on tarpeeksi vaikeaa ilman korvien rasittamista. jos opettajaa on vaikea kuulla, opiskelijoilla jää vähemmän energiaa ajatteluun ja he muistavat myöhemmin vähemmän oppimastaan.
Living with mental illness is tough enough without adding to the burden of illness the pain of rejection and stigma.
Elämä mielisairauden kanssa on riittävän vaikeaa ilman ylimääräistä torjunnan ja leimaamisen aiheuttamaa taakkaa ja tuskaa.
Good thing she's tough enough to handle it.
Onneksi hän on tarpeeksi vahva kestämään sen.
I mean, the holidays are tough enough without adding heartbreak to the mix.
Tarkoitan, vapaapäivät ovat tarpeeksi rankkoja ilman sydänsurujakin.
And you're tough enough to take it.
Olet tarpeeksi kova kestääksesi sen.
You may not be tough enough to do what needs to be done.
Et ehkä ole tarpeeksi kova tekemään mitä täytyy tehdä.
It will be tough enough to put together a team in a week.
Tulee olemaan tarpeeksi vaikeata kasata joukkue viikossa.
We have got the stuff We're tough enough to save the day.
Meillä on se juttu olemme tarpeeksi kovia, pelastamaan päivän.
Our jobs are tough enough as it is.
Työmme on muutenkin kyllin rankkaa.
I don't think he's tough enough, homes.
En usko, että hän on tarpeeksi kova.
An environment only he's tough enough to survive in.
Tässä ympäristössä vain hän on riittävän kova selvitäkseen.
The penalties cannot be tough enough.
Rangaistukset eivät voi olla riittävän kovia.
I don't think they're tough enough.
Mielestäni he eivät ole tarpeeksi ankaria.
That's the hardest part, i guess, is trying to make sense of your own lifetime; it's tough enough going over history, which has always been rewritten.
Vaikeinta, luulen, on tehdä selkoa omasta ajastaan; on tarpeeksi vaikeaa käydä läpi historiaa, jota on aina uudelleenkirjoitettu.
Come on, mr. caine. It's tough enough finding a woman who disappeared 40 years ago without my own client sandbagging me.
Herra caine on tarpeeksi vaikeaa etsiä 40 vuotta sitten kadonnut ilman asiakkaani kieroiluja.
And before you ask me if I'm tough enough to be in there, i want you to know that i am tough enough.
Ennen kuin kysyt, olenko tarpeeksi vahva ollakseni siellä, haluan sinun tietävän että olen.
Cat or dog squeaky toys are good if they're tough enough to stand up to chewing and easily squeaked.
Kissan tai koiran vinkulelut ovat hyviä jos ne ovat tarpeeksi vahvoja kestääkseen pureskelun ja jos ne vinkuvat helposti.
If the two activities are not to be separated by, for example, a new glass-steagall act, then it is essential that the capital requirements regime be tough enough to prevent the investment bank from bringing down the retail bank.
Jos näitä kahta toimintoa ei eroteta esimerkiksi uudella glass-steagall-lailla, on olennaista, että pääomavaatimusjärjestelmä on riittävän tiukka, jotta investointipankkeja voidaan estää kaatamasta vähittäispankkeja.

Results: 25, Time: 0.0588

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "is tough enough"


"Is tough enough" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More