IT'S LIKE MUSIC IN FINNISH

How to say it's like music in Finnish

Results: 75105, Time: 0.0623

musiikki (2689) musaa (30) musasta (6) musiikiksi (6) musiikissaan (7)

Examples of using It's Like Music in a sentence and their translations

And when i hear your voice it's like music.
Ja kun kuulen äänesi se on kuin musiikkia.
And the screams. oh, it's like star music.
Ja huudot ovat kuin ihanaa musiikkia!
Well, it's like any other kind of music.
Se on samanlaista kuin muukin musiikki.
Yours is, uh... well, it's like a piece of music.

It was like music.
Se oli kuin musiikkia.
Liat. It's like music.
Nimi on kuin musiikkia.
Yeah. it was like music to me.
Se on minulle kuin musiikkia.
Your voice is like... It's like music to my ears.
Äänesi on kuin musiikkia korvilleni.
It's a lot like music.
Se on kuin musiikkia.
And her music is amazing. it's, like, real music.
Hänen musiikkinsa on aitoa musiikkia.
It's, like, show music.
Se on show-musiikkia.
This is creepy.-It's like a country music video.
Tämä on kuin kantrivideo.
Like finn said, it's about the love of the music.
Kuten finn sanoi, kyse on rakkaudesta musiikkiin.
Is it wrong to like books, to like music?
Onko väärin pitää kirjoista? musiikista?
It's like frozen music.
Se on kuin jäätynyttä musiikkia.
It's like funeral music here.
Musiikki on täällä kuin hautajaisissa.
It's like listening to music by moonlight.
Tämä on kuin kuuntelisi musiikkia kuunvalossa.
It's like the music they had when you were born.
Musiikki on samanlaista, kun silloin kun syntyy.
It's not nostalgia like most music is.
Siinä ei ole kyse nostalgiasta, kuten useimmissa musiikkityyleissä.
It's like she needed music as if it was a person.
Se oli tunneperäinen suhde. hän tarvitsi musiikkia kuin ihmistä.
It was like the music was coming through her from someplace else.
Oli kuin... musiikki olisi tullut hänen lävitseen- jostain muualta.
It's kind of like the music, but spelled differently.
Se on vähän niinku sitä musaa. se vaan kirjoitetaan eri tavalla.
It was like the hollywood of music for people in the south.
Tämä oli etelän ihmisille musiikin hollywood.
You know, it is possible to like both classical music and james brown.
On mahdollista pitää sekä klassisesta musiikista että james brownista.
I really didn't like it and it wasn't my kind of music.
En todellakaan pitänyt siitä, eikä se ollut minun mieleistäni musiikkia.
It was strange and difficult to understand, like its music.
Hän oli erikoinen ja vaikea ymmärtää kuin heidän musiikkinsa.
It was like i was possessed and the music, it just... it poured out of me.
Olin kuin riivattu, ja musiikki... se virtasi minusta.
Chemistry, like music, is always tricky, and never what it seems.
Kemia ja musiikki ovat hankalia eivätkä ikinä sitä miltä näyttävät.
It's like a music video.
Tämä on kuin musiikkivideo.
It's like pop music to me.
Se on minulle kuin popmusiikkia.

Results: 75105, Time: 0.0623

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"It's like music" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More