IT HAPPENED VERY IN FINNISH

How to say it happened very in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1043

se tapahtui hyvin (3)

Examples of using It Happened Very in a sentence and their translations

It happened very fast, sir.
Se tapahtui hyvin nopeasti.
It happened very quickly.
Se tapahtui hyvin nopeasti.
And it happened very quickly in that blood sample.
Ja se tapahtui todella nopeasti verinäytteessä.
Yes, uh, it happened very quickly.
Aivan. se tapahtui kovin nopeasti.

The employer also got updated information on the entire staffs skills and it happened very easily when people did the updating by themselves. during
Työnantaja sai näin myös päivitettyä tiedot koko henkilöstönsä osaamisesta ja se tapahtui hyvin vaivattomasti, kun henkilöt tekivät päivityksen itse.rekrytointij ärjestelmän avulla hoidetun
I can assure you that it happens very infrequently!
Voin vakuuttaa teille, että näin käy todella harvoin!
And it all happened very fast.
Ja se kaikki kävi hyvin nopeasti.
It all happened very quickly, mum.
Se kaikki tapahtui todella nopeasti.
It all happened very publicly. people actually look at me at the market and stuff.
Se tapahtui hyvin julkisesti, joten ihmiset tuijottavat minua kaupoissa.
It happened when i was very young.
Se tapahtui kun olin hyvin pieni.
It happened very quickly and with a huge amount of force.
Se tapahtui nopeasti ja valtavalla voimalla.
That was to get all those in christianity in america to back him and it happened very well.
Tavoitteena oli saada amerikan kaikki kristityt tukemaan häntä, ja se onnistuikin hyvin.
It all happened very fast.
Kaikki tapahtui hyvin nopeasti.
Well, it happened a very... a very long time ago.
Se tapahtui hyvin... kauan sitten.
It happened right here in this very cubicle.
Se tapahtui juuri tässä kopissa.
It happens very rarely that swedish online casinos are unreliable but because it has happened so one should still wait 1-2 months before you try a casino that just launched to the
Se tapahtuu hyvin harvoin, että ruotsalainen online-kasinot ovat epäluotettavia, mutta koska se on tapahtunut niin pitäisi vielä odottaa 1-2 kuukautta ennen kuin yrität kasino, joka juuri käynnistetty aikaa saada nähdä, jos
It happens very rarely that swedish online casinos are unreliable but because it has happened so one should still wait 1-2 months before you try a casino that just launched to the
Se tapahtuu hyvin harvoin, että ruotsalainen online-kasinot ovat epäluotettavia, mutta koska se on tapahtunut niin pitäisi vielä odottaa 1-2 kuukautta ennen kuin yrität kasino, joka juuri käynnistetty aikaa saada nähdä, jos
It happens very often a dozen will not fall in 12 or more spin.
Se tapahtuu hyvin usein kymmenkunta putoa sisään 12 tai enemmän pyöräyttää.
It happens very positive about the district that we must try to bring better, to market ourselves.
Se tapahtuu hyvin myönteisesti piirin että meidän on yritettävä kehittää paremmin, edistää meille.
When we start to scroll the page, it happens very quickly on the map of your restaurant will serve to inform your future customers everything you market, from starters to desserts.
Kun alamme vierittää sivulle, se tapahtuu hyvin nopeasti kartalta oman ravintolan toimii tiedottaa tuleville asiakkaille kaikki mitä markkinoilla, alkupaloja jälkiruokiin.
But hopefully it will happen very soon.
Toivon kuitenkin, että se saadaan aikaan varsin pian.
It's very bad what happened.
Paha juttu, se mitä tapahtui.
It's very tragic, what happened to your husband.
On hyvin surullista mitä miehellenne tapahtui.
I hear it may happen very soon.
Kuulin, että se voi tapahtua pian.
It all happened very fast.
Se kävi niin äkkiä.
Suddenly it all happened very fast and he was on the floor.
Äkkiä kaikki tapahtui nopeasti, ja hän vajosi lattialle.
I have some clients upstairs looking the place over and it all happened very suddenly.
Minulla on asiakkaita tutkimassa taloa,- ja se kävi niin äkisti.
It happens very quickly.
Tämä saavutetaan hyvin nopeasti.
The effect, it happens very.
Sen vaikutus alkaa tuntua hyvin.
I can't imagine that it happens very often.
Niin ei käy kovin usein.

Results: 30, Time: 0.1043

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "it happened very"


"It happened very" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More